Иностранные языки

Ответить в тред Ответить в тред
Греческий язык — Η Ελληνική Γλώσσα /grcell/ Аноним 12/09/20 Суб 14:01:15 4951811
14169241563030.jpg 87Кб, 781x1024
781x1024
Acropolis.jpg 537Кб, 2000x1329
2000x1329
Santorini.jpg 332Кб, 1140x662
1140x662
Erechtheion.jpg 811Кб, 1920x1280
1920x1280
«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται.»

Καλώς ήλθατε εις το ηνωμένο νήμα της ελληνικής γλώσσης!
Καλώς ήρθατε στο ενωμένο νήμα της ελληνικής γλώσσας!

Добро пожаловать в единый греческого языка тред, объединяющий в себе этот прекрасный древний язык во всех его проявлениях. Здесь мы изучаем и обсуждаем:
- Современный стандартный новогреческий;
- Диалекты: понтийский, критский, кипрский, цаконский, греческие диалекты Южной Италии (грико) и другие;
- Кафаревусу и демотику;
- Византийский и пост-византийский греческий;
- Койне (он же язык Евангелия и апокрифов);
- Классический Аттический и другие диалекты древнегреческого;
- Древнегреческий Гомера - язык Илиады и Одиссеи;
И многое другое!

>Ничего не знаю о греческом и мне лень читать многабукаф!
Ничего страшного, сейчас всё объясню
https://www.youtube.com/watch?v=4ryqBC_FpVk

>Чем он интересен?
Поразительной стабильностью, поистине не имеющей аналогов. Современный язык чуть менее чем полностью состоит из древнегреческой лексики, без особых изменений за две с лишним тысячи лет, а письменная традиция непрерывна ещё со времён Платона. И современный греческий намного ближе к своему классическому предку, чем любой из романских языков к классической латыни. Моар о непрерывности греческого языка
https://www.youtube.com/watch?v=6Xy7WahsS7I

>Кстати об алфавите
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
И ς - строчная Σ в окончаниях слов
От греческого алфавита, что непрерывно используется аж с начала VIII века до нашей эры, отпочковались и латиница и тот алфавит, на котором ты, анон, капчуешь двапчу. Как следствие, ты уже знаешь почти все заглавные буквы.

>Меня пугают буквицы эти зело мудрёные и чудные
И напрасно. Это тебе не иврит или грузинский с армянским, какие-нибудь осваивать. Здесь нужно лишь привыкнуть к строчным буквам, которые учатся за 15 минут. А как они пишутся - это ж обдрочиться просто
https://www.youtube.com/watch?v=maiBsr3eEks

>Новогреческий стоит учить...
- Чтобы завести трактор через БЕСПЛАТНУЮ учёбу в одном из государственных вузов солнечной Эллады;
- Если ты студент историк или филолог связанной специальности;
- Если ты лингвист или просто интересующийся;
- Если ты уже знаешь древнегреческий: они очень близки, часть слов не поменялась никак аж со времён Гомера, и в современном сильно упростилась грамматика - изучение покажется тебе детской игрой;
- Если ты ещё не знаешь и очень хочешь выучить древнегреческий, но изучение мёртвых языков по старым учебникам нагоняет тоску: современный живой язык осваивается легко, лексика особо не поменялась, а грамматика хоть и отличается, но поможет тебе в освоении древнегреческой. Можно даже найти носителей, что будут рады общаться с тобой на кафаревусе - дореформенном высоком штиле, который ещё ближе к древнегреческому. А ещё есть такая методика
https://www.youtube.com/watch?v=AelM2zyv5Us
- Если ты этнический грек и пусть даже если всего на одну 228-ую и хочешь прикоснуться к своим корням;
- Если хочешь осмыслить происхождение и смысл многих порой самых неожиданных типа "совесть" русских и английских слов;
- Если тебе просто понравился этот очень красивый, благозвучный и мелодичный язык с богатейшей историей;
- И ради контента в оригинале же! На новогреческом творили и продолжают творить многие выдающиеся писатели и поэты - два полученных греками Нобеля по литературе не дадут соврать. Кратко о том, что тебе откроется: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новогреческая_литература
Почему же ты, анон, слышишь обо всём этом в первые? Разгадка проста: на русский язык современных греческих авторов не переводят в принципе. Всё, что ты можешь найти в переводе на русском - это ровно нихуя, кроме пары отдельных стихов, в каких-то пыльных допотопных литературных журналах, о которых даже в год их выпуска никто не слышал. Ни стихи нобелевского лауреата по литературе Одиссеаса Элитиса, переведённые на кучу языков, никогда не издавались на русском, ни даже Эротокрит - этот самый значимый новогреческий эпос, который недавно перевели даже на украинский. Что это: совпадение, заговор или обыкновенный похуизм? Или возможно система решила, что тебе это всё знать не положено? Так что учи новогреческий язык, анон, читай в оригинале и еби систему в рот! Дух старой школы живёт только в этом итт треде.

>Зачем учить древнегреческий?
Древнегреческий - это целая вселенная. Это фундамент всей западной да и вообще христианской цивилизации, это циклопический пласт контента в оригинале где есть из чего выбрать - тут тебе и классические комедии и трагедии, труды философов и учёных, упоительные истории из поздней античности, Библия, священные тексты и апокрифы на койне (для которых пригодится и знание новогреческого), литаратура Византии и ещё гора всего. И да, анон, там найдётся много такого, что сможет тебя удивить, я гарантирую это! Например на древнегреческом можно почитать Лукиана, который в II веке нашей эры писал о путешествии на Марс и войне с венерианами. Во ВТОРОМ, блядь!

>И таки что, сложно учить?
Вот скажи, анон, когда ты слышишь про греческий язык какие образы приходят тебе на ум? Что-то крайне экзотическое и настолько же сложное, непостижимое, невообразимо древнее и неподвластное человеческому разуму? А что, если я скажу тебе, что он гораздо ближе, чем ты думаешь, и во многом, сильно проще и понятнее того же английского, с которым ты можешь биться годами, и всё равно чувствовать своё бессилие? Ну ты же помнишь все эти слова типа set с сотнями часто никак несвязанных значений в словаре, слова которые никак внешне не меняясь могут быть и существительным и глаголом, прилагательным, наречием твоей мамкой и даже небом, даже... чёрт знает чем ещё, и все эти тысячи разных гласных которые звучат почти неразличимо на слух, ещё и различающихся по долготе и краткости, чтобы усложнить анону жизнь, эти странные ни на что не похожие согласные, по любому поводу и без))))00))0 претерпевающие чудовищные гротескные трансформации, которым даже нет названия в нашем языке, аспирацию, и абсолютно хаотичную непостижимую орфографию, нечестиво нарушающую любые правила логики чтения, и богохульно насмехающуюся над самыми основами здравого смысла, как и потраченные на зубрежку произношения к каждому новому слову долгие часы, способные пошатнуть хрупкий человеческий разум?

>А что же мы имеем в новогреческом?
А у нас, анон, можно забыть как страшный сон всю вышеперечисленную дичь. Здесь слова, многие из которых ты уже знаешь из русского и английского, образуются как мы привыкли - от общего корня приставками и суффиксами, порядок слов почти свободный, три рода и три с половиной падежа всё как на родине!. И пусть наличие падежей тебя не пугает, анон, падежные окончания в новогреческом предельно простые, их мало и меняются они далеко не во всех словах и не во всех из целых 3,5 падежах, осилит даже аутист. Времена же глагола, если не лезть в дебри, близки к привычным в русском. Как и общее построение фраз, предложений, и, внезапно, фонетика. Да, да, анон, тут всего четыре гласные э, и, у, а и ещё 20 согласных, большая часть которых звучит почти так же как и в русском. И если записывать слова на слух по началу может быть трудно, то при чтении, освоив лишь несколько несложных правил, ты всегда будешь знать как слово произносится и даже ударение ты будешь ставить без труда в нужном месте с первой попытки, ибо здесь даже ударения всегда отображается на письме для твоего, анон, удобства. Да чего ещё можно желать?

>Уже хочу учить греческий, с чего начать?
Подняться с полного нуля до А1, а за одно и почувствовать язык и понять нравится или нет, можно аутируюя на ютубе вот с этой няшей
https://www.youtube.com/c/linaaaap1/featured
листая параллельно любой самоучитель по выбору, какой лучше зайдёт.

Предыдущий тред:
Предыдущий легендарный 7-летний тред медленно погружается в пучину забвения тут: >>69844 (OP)
Аноним 12/09/20 Суб 15:06:02 4951912
>>495181 (OP)
А приазовский греческий вы обсуждать не хотите?
Аноним 12/09/20 Суб 17:20:52 4952023
>>495181 (OP)
Новогреческий рациональнее (менее абстрактный) испанского/турецкого?
Аноним 12/09/20 Суб 17:37:33 4952034
Аноним 12/09/20 Суб 20:15:14 4952205
Пожалуйста, расскажите про цаконский язык/диалект?
Аноним 13/09/20 Вск 02:06:41 4952426
Вот ты в шапке указал мол греческий стабильный, а хуле я когда хотел учить греческий решил посмотреть видосы ололо уроки на канале Россия, и пару русских блогеров и все как один говорили, что если учишь классический греческий нихуя не поймёшь новогреческий и наоборот, мол только алфавит и остался
мимо не шарю абсолютно
Аноним 13/09/20 Вск 12:59:49 4953157
tsakonikiglossa.jpg 127Кб, 800x532
800x532
τσακώνικα.png 984Кб, 800x600
800x600
00097884b7226e3[...].jpg 103Кб, 918x689
918x689
2039.jpg 66Кб, 660x400
660x400
Спасибо, анон, что задаёшь свои ответы. ОП-хуй снова выходит на связь. Постараюсь ответить всем, по мере времени и сил, а заодно и дополнить шапку, сейчас в ней от силы треть того, что я насобирал для треда но пока не успел оформить по феншую. На подходе на подходе вторая часть FAQ-а, учебники, словари, подборки контента и много других полнезностей.

Начну с цаконского >>495220
Не буду пересказывать википедию, которую ты, анон, можешь открыть и без меня особенно на английском, где больше инфы. Вместо этого поделюсь тем немногим что знаю, и что нашёл сам.
Во первых на примере цаконского мы видим, что разделение на язык\диалект это лишь политическая условность. Ибо хоть цаконский и называется диалектом, это полноценный отдельный язык, с очень сильными фонетическими заменами и практически не понятный носителям стандартного новогреческого, кроме отдельных слов, и развивавшийся две с лишним лет параллельно, и к тому же от другого предка. Стандартный новогреческий происходит от аттического диалекта древнегреческого, и его история выглядит примерно так:
Аттический - Койне - среднегреческий (язык Византии) - новогреческий.
Цаконский же развился из дорического диалекта древнегреческого, на котором говорили на Пелопоннесе, и в древней Спарте в частности, и его на мало повлияло Койне и последующие этапы, а новогреческий начал ощутимо влиять на него только с приходом телевизора и интернетов в каждую деревню, в силу изолированности области. и его история упрощенно выглядит так:
Дорический диалект - цаконский язык.

А вот что нашёл:
Впечатления носителей новогреческого о цаконском
https://www.quora.com/How-hard-is-for-Greeks-that-speak-Standard-Modern-Greek-to-understand-Tsakonian
Особенно заслуживает внимания вот этот коммент, с фразами на цаконском с английским переводом и с выделенными жирным взаимопонятными с новогреческим словами https://www.quora.com/How-hard-is-for-Greeks-that-speak-Standard-Modern-Greek-to-understand-Tsakonian/answer/Nick-Nicholas-5

Сами фразы, кстати, взяты от сюда
http://www.prastos.gr/portal/νέα/60-φράσεις-στα-τσακώνικα.html

Вот этот господин интересно вкратце рассказывает про особенности и историю цаконского
https://www.youtube.com/watch?v=0nxD4GDJXCw

Сайт с описанием фонетики, грамматики и записанной речью (на английском и греческом)
http://www.tsakoniandialect.info/

И возможно вот это будет так же полезным
http://www.language-archives.org/language/tsd
Аноним 13/09/20 Вск 16:43:18 4953388
>>495315
Говорит на нем кто-нибудь ещё или уже фсьо?
Аноним 13/09/20 Вск 18:54:02 4953459
t1.jpg 114Кб, 496x580
496x580
>>495338
Говорят, по разным оценкам, около двух тысяч человек. В двадцатом веке очень многие в Греции и сами носители в первую очередь считали этот язык как и прочие греческие диалекты чем-то недостойным, типа суржика безграмотных деревенщин, и потому сознательно не учили детей языку. Да и в школах детей отучали разговаривать на диалектах. Итог был немного предсказуем. Последние лет 20-30 однако ситуация изменилась, появился интерес к языку, попытки его популяризации и сохранения, и даже преподавания в местных школах, но получится ли из этого что-нибудь пока не ясно.

А вот что ещё удалось найти:

Большой словарь цаконского изданный в 1923-ем году на кафаревусе (Λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου, 1923)
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/8/metadata-01-0001192.tkl

Описание языка (фонетика, базовые слова, чутка грамматики, немного фраз и записей) на французском и новогреческом
http://www.projethomere.com/travaux/dialectes_grecs/tsakonien/tsakonien1.htm

Спряжение глаголов в цаконском (на новогреческом)
https://www.prastos.gr/portal/η-τσακώνικη-διάλεκτος/τα-ρήματα-της-τσακώνικης.html

Отче Наш на цаконском (1869-ый год)
https://web.archive.org/web/20040502012844/http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-tsakonian.html

И попытка создания цаконской википедии
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Special:PrefixIndex/Wp/tsd/

Аноним 13/09/20 Вск 20:00:09 49535510
>>495345
ευχαριστώ
я понимаю, что это глупо и это вполне нормальная вещь, происходившая множество раз, но так жаль, когда узнаю, что вот так целые языки исчезают
Аноним 13/09/20 Вск 22:13:12 49536211
Ефхаристую анона за перекат и шапку.
Хотел сострить, что наш анон уже и не анон вовсе, а самый настоящий ОП, да к тому же не кто иной, как хуй, но не успел - он не дождался торжественной коронации и несколькими постами выше принял сей почтенный титул самостоятельно.
Аноним 14/09/20 Пнд 16:38:13 49541212
>>495191
Про приазовских греков тоже интересно.
Аноним 15/09/20 Втр 21:23:30 49557913
Спасибо за тред, ОП. Поддерживай дальше.
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов