Иностранные языки

Ответить в тред Ответить в тред
Греческий язык — Η Ελληνική Γλώσσα /grcell/ Аноним 12/09/20 Суб 14:01:15 4951811
14169241563030.jpg 87Кб, 781x1024
781x1024
Acropolis.jpg 537Кб, 2000x1329
2000x1329
Santorini.jpg 332Кб, 1140x662
1140x662
Erechtheion.jpg 811Кб, 1920x1280
1920x1280
«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται.»

Καλώς ήλθατε εις το ηνωμένο νήμα της ελληνικής γλώσσης!
Καλώς ήρθατε στο ενωμένο νήμα της ελληνικής γλώσσας!

Добро пожаловать в единый греческого языка тред, объединяющий в себе этот прекрасный древний язык во всех его проявлениях. Здесь мы изучаем и обсуждаем:
- Современный стандартный новогреческий;
- Диалекты: понтийский, критский, кипрский, цаконский, греческие диалекты Южной Италии (грико) и другие;
- Кафаревусу и демотику;
- Византийский и пост-византийский греческий;
- Койне (он же язык Евангелия и апокрифов);
- Классический Аттический и другие диалекты древнегреческого;
- Древнегреческий Гомера - язык Илиады и Одиссеи;
И многое другое!

>Ничего не знаю о греческом и мне лень читать многабукаф!
Ничего страшного, сейчас всё объясню
https://www.youtube.com/watch?v=4ryqBC_FpVk

>Чем он интересен?
Поразительной стабильностью, поистине не имеющей аналогов. Современный язык чуть менее чем полностью состоит из древнегреческой лексики, без особых изменений за две с лишним тысячи лет, а письменная традиция непрерывна ещё со времён Платона. И современный греческий намного ближе к своему классическому предку, чем любой из романских языков к классической латыни. Моар о непрерывности греческого языка
https://www.youtube.com/watch?v=6Xy7WahsS7I

>Кстати об алфавите
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
И ς - строчная Σ в окончаниях слов
От греческого алфавита, что непрерывно используется аж с начала VIII века до нашей эры, отпочковались и латиница и тот алфавит, на котором ты, анон, капчуешь двапчу. Как следствие, ты уже знаешь почти все заглавные буквы.

>Меня пугают буквицы эти зело мудрёные и чудные
И напрасно. Это тебе не иврит или грузинский с армянским, какие-нибудь осваивать. Здесь нужно лишь привыкнуть к строчным буквам, которые учатся за 15 минут. А как они пишутся - это ж обдрочиться просто
https://www.youtube.com/watch?v=maiBsr3eEks

>Новогреческий стоит учить...
- Чтобы завести трактор через БЕСПЛАТНУЮ учёбу в одном из государственных вузов солнечной Эллады;
- Если ты студент историк или филолог связанной специальности;
- Если ты лингвист или просто интересующийся;
- Если ты уже знаешь древнегреческий: они очень близки, часть слов не поменялась никак аж со времён Гомера, и в современном сильно упростилась грамматика - изучение покажется тебе детской игрой;
- Если ты ещё не знаешь и очень хочешь выучить древнегреческий, но изучение мёртвых языков по старым учебникам нагоняет тоску: современный живой язык осваивается легко, лексика особо не поменялась, а грамматика хоть и отличается, но поможет тебе в освоении древнегреческой. Можно даже найти носителей, что будут рады общаться с тобой на кафаревусе - дореформенном высоком штиле, который ещё ближе к древнегреческому. А ещё есть такая методика
https://www.youtube.com/watch?v=AelM2zyv5Us
- Если ты этнический грек и пусть даже если всего на одну 228-ую и хочешь прикоснуться к своим корням;
- Если хочешь осмыслить происхождение и смысл многих порой самых неожиданных типа "совесть" русских и английских слов;
- Если тебе просто понравился этот очень красивый, благозвучный и мелодичный язык с богатейшей историей;
- И ради контента в оригинале же! На новогреческом творили и продолжают творить многие выдающиеся писатели и поэты - два полученных греками Нобеля по литературе не дадут соврать. Кратко о том, что тебе откроется: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новогреческая_литература
Почему же ты, анон, слышишь обо всём этом в первые? Разгадка проста: на русский язык современных греческих авторов не переводят в принципе. Всё, что ты можешь найти в переводе на русском - это ровно нихуя, кроме пары отдельных стихов, в каких-то пыльных допотопных литературных журналах, о которых даже в год их выпуска никто не слышал. Ни стихи нобелевского лауреата по литературе Одиссеаса Элитиса, переведённые на кучу языков, никогда не издавались на русском, ни даже Эротокрит - этот самый значимый новогреческий эпос, который недавно перевели даже на украинский. Что это: совпадение, заговор или обыкновенный похуизм? Или возможно система решила, что тебе это всё знать не положено? Так что учи новогреческий язык, анон, читай в оригинале и еби систему в рот! Дух старой школы живёт только в этом итт треде.

>Зачем учить древнегреческий?
Древнегреческий - это целая вселенная. Это фундамент всей западной да и вообще христианской цивилизации, это циклопический пласт контента в оригинале где есть из чего выбрать - тут тебе и классические комедии и трагедии, труды философов и учёных, упоительные истории из поздней античности, Библия, священные тексты и апокрифы на койне (для которых пригодится и знание новогреческого), литаратура Византии и ещё гора всего. И да, анон, там найдётся много такого, что сможет тебя удивить, я гарантирую это! Например на древнегреческом можно почитать Лукиана, который в II веке нашей эры писал о путешествии на Марс и войне с венерианами. Во ВТОРОМ, блядь!

>И таки что, сложно учить?
Вот скажи, анон, когда ты слышишь про греческий язык какие образы приходят тебе на ум? Что-то крайне экзотическое и настолько же сложное, непостижимое, невообразимо древнее и неподвластное человеческому разуму? А что, если я скажу тебе, что он гораздо ближе, чем ты думаешь, и во многом, сильно проще и понятнее того же английского, с которым ты можешь биться годами, и всё равно чувствовать своё бессилие? Ну ты же помнишь все эти слова типа set с сотнями часто никак несвязанных значений в словаре, слова которые никак внешне не меняясь могут быть и существительным и глаголом, прилагательным, наречием твоей мамкой и даже небом, даже... чёрт знает чем ещё, и все эти тысячи разных гласных которые звучат почти неразличимо на слух, ещё и различающихся по долготе и краткости, чтобы усложнить анону жизнь, эти странные ни на что не похожие согласные, по любому поводу и без))))00))0 претерпевающие чудовищные гротескные трансформации, которым даже нет названия в нашем языке, аспирацию, и абсолютно хаотичную непостижимую орфографию, нечестиво нарушающую любые правила логики чтения, и богохульно насмехающуюся над самыми основами здравого смысла, как и потраченные на зубрежку произношения к каждому новому слову долгие часы, способные пошатнуть хрупкий человеческий разум?

>А что же мы имеем в новогреческом?
А у нас, анон, можно забыть как страшный сон всю вышеперечисленную дичь. Здесь слова, многие из которых ты уже знаешь из русского и английского, образуются как мы привыкли - от общего корня приставками и суффиксами, порядок слов почти свободный, три рода и три с половиной падежа всё как на родине!. И пусть наличие падежей тебя не пугает, анон, падежные окончания в новогреческом предельно простые, их мало и меняются они далеко не во всех словах и не во всех из целых 3,5 падежах, осилит даже аутист. Времена же глагола, если не лезть в дебри, близки к привычным в русском. Как и общее построение фраз, предложений, и, внезапно, фонетика. Да, да, анон, тут всего четыре гласные э, и, у, а и ещё 20 согласных, большая часть которых звучит почти так же как и в русском. И если записывать слова на слух по началу может быть трудно, то при чтении, освоив лишь несколько несложных правил, ты всегда будешь знать как слово произносится и даже ударение ты будешь ставить без труда в нужном месте с первой попытки, ибо здесь даже ударения всегда отображается на письме для твоего, анон, удобства. Да чего ещё можно желать?

>Уже хочу учить греческий, с чего начать?
Подняться с полного нуля до А1, а за одно и почувствовать язык и понять нравится или нет, можно аутируюя на ютубе вот с этой няшей
https://www.youtube.com/c/linaaaap1/featured
листая параллельно любой самоучитель по выбору, какой лучше зайдёт.

Предыдущий тред:
Предыдущий легендарный 7-летний тред медленно погружается в пучину забвения тут: >>69844 (OP)
Аноним 12/09/20 Суб 15:06:02 4951912
>>495181 (OP)
А приазовский греческий вы обсуждать не хотите?
Аноним 12/09/20 Суб 17:20:52 4952023
>>495181 (OP)
Новогреческий рациональнее (менее абстрактный) испанского/турецкого?
Аноним 12/09/20 Суб 17:37:33 4952034
Аноним 12/09/20 Суб 20:15:14 4952205
Пожалуйста, расскажите про цаконский язык/диалект?
Аноним 13/09/20 Вск 02:06:41 4952426
Вот ты в шапке указал мол греческий стабильный, а хуле я когда хотел учить греческий решил посмотреть видосы ололо уроки на канале Россия, и пару русских блогеров и все как один говорили, что если учишь классический греческий нихуя не поймёшь новогреческий и наоборот, мол только алфавит и остался
мимо не шарю абсолютно
Аноним 13/09/20 Вск 12:59:49 4953157
tsakonikiglossa.jpg 127Кб, 800x532
800x532
τσακώνικα.png 984Кб, 800x600
800x600
00097884b7226e3[...].jpg 103Кб, 918x689
918x689
2039.jpg 66Кб, 660x400
660x400
Спасибо, анон, что задаёшь свои ответы. ОП-хуй снова выходит на связь. Постараюсь ответить всем, по мере времени и сил, а заодно и дополнить шапку, сейчас в ней от силы треть того, что я насобирал для треда но пока не успел оформить по феншую. На подходе на подходе вторая часть FAQ-а, учебники, словари, подборки контента и много других полнезностей.

Начну с цаконского >>495220
Не буду пересказывать википедию, которую ты, анон, можешь открыть и без меня особенно на английском, где больше инфы. Вместо этого поделюсь тем немногим что знаю, и что нашёл сам.
Во первых на примере цаконского мы видим, что разделение на язык\диалект это лишь политическая условность. Ибо хоть цаконский и называется диалектом, это полноценный отдельный язык, с очень сильными фонетическими заменами и практически не понятный носителям стандартного новогреческого, кроме отдельных слов, и развивавшийся две с лишним лет параллельно, и к тому же от другого предка. Стандартный новогреческий происходит от аттического диалекта древнегреческого, и его история выглядит примерно так:
Аттический - Койне - среднегреческий (язык Византии) - новогреческий.
Цаконский же развился из дорического диалекта древнегреческого, на котором говорили на Пелопоннесе, и в древней Спарте в частности, и его на мало повлияло Койне и последующие этапы, а новогреческий начал ощутимо влиять на него только с приходом телевизора и интернетов в каждую деревню, в силу изолированности области. и его история упрощенно выглядит так:
Дорический диалект - цаконский язык.

А вот что нашёл:
Впечатления носителей новогреческого о цаконском
https://www.quora.com/How-hard-is-for-Greeks-that-speak-Standard-Modern-Greek-to-understand-Tsakonian
Особенно заслуживает внимания вот этот коммент, с фразами на цаконском с английским переводом и с выделенными жирным взаимопонятными с новогреческим словами https://www.quora.com/How-hard-is-for-Greeks-that-speak-Standard-Modern-Greek-to-understand-Tsakonian/answer/Nick-Nicholas-5

Сами фразы, кстати, взяты от сюда
http://www.prastos.gr/portal/νέα/60-φράσεις-στα-τσακώνικα.html

Вот этот господин интересно вкратце рассказывает про особенности и историю цаконского
https://www.youtube.com/watch?v=0nxD4GDJXCw

Сайт с описанием фонетики, грамматики и записанной речью (на английском и греческом)
http://www.tsakoniandialect.info/

И возможно вот это будет так же полезным
http://www.language-archives.org/language/tsd
Аноним 13/09/20 Вск 16:43:18 4953388
>>495315
Говорит на нем кто-нибудь ещё или уже фсьо?
Аноним 13/09/20 Вск 18:54:02 4953459
t1.jpg 114Кб, 496x580
496x580
>>495338
Говорят, по разным оценкам, около двух тысяч человек. В двадцатом веке очень многие в Греции и сами носители в первую очередь считали этот язык как и прочие греческие диалекты чем-то недостойным, типа суржика безграмотных деревенщин, и потому сознательно не учили детей языку. Да и в школах детей отучали разговаривать на диалектах. Итог был немного предсказуем. Последние лет 20-30 однако ситуация изменилась, появился интерес к языку, попытки его популяризации и сохранения, и даже преподавания в местных школах, но получится ли из этого что-нибудь пока не ясно.

А вот что ещё удалось найти:

Большой словарь цаконского изданный в 1923-ем году на кафаревусе (Λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου, 1923)
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/8/metadata-01-0001192.tkl

Описание языка (фонетика, базовые слова, чутка грамматики, немного фраз и записей) на французском и новогреческом
http://www.projethomere.com/travaux/dialectes_grecs/tsakonien/tsakonien1.htm

Спряжение глаголов в цаконском (на новогреческом)
https://www.prastos.gr/portal/η-τσακώνικη-διάλεκτος/τα-ρήματα-της-τσακώνικης.html

Отче Наш на цаконском (1869-ый год)
https://web.archive.org/web/20040502012844/http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-tsakonian.html

И попытка создания цаконской википедии
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Special:PrefixIndex/Wp/tsd/

Аноним 13/09/20 Вск 20:00:09 49535510
>>495345
ευχαριστώ
я понимаю, что это глупо и это вполне нормальная вещь, происходившая множество раз, но так жаль, когда узнаю, что вот так целые языки исчезают
Аноним 13/09/20 Вск 22:13:12 49536211
Ефхаристую анона за перекат и шапку.
Хотел сострить, что наш анон уже и не анон вовсе, а самый настоящий ОП, да к тому же не кто иной, как хуй, но не успел - он не дождался торжественной коронации и несколькими постами выше принял сей почтенный титул самостоятельно.
Аноним 14/09/20 Пнд 16:38:13 49541212
>>495191
Про приазовских греков тоже интересно.
Аноним 15/09/20 Втр 21:23:30 49557913
Спасибо за тред, ОП. Поддерживай дальше.
Аноним 22/09/20 Втр 20:39:41 49645914
1.png 168Кб, 709x1004
709x1004
1 (1).png 219Кб, 709x1005
709x1005
ОП-хуй ненадолго выходит на связь:
>>495191 >>495412
>А приазовский греческий вы обсуждать не хотите?

С радостью, особенно если найдётся кто-то шарящий. Идеально если в тред заглянет носитель этого диалекта и пояснит что да как мечтать как говорится ещё никому не вредило. Мои же скудные познания о приазовском варианте греческого ограничиваются смутными воспоминаниями о когда-то прочитанной, но годной статье по сабжу. Которой и делюсь с аноном.

РУМЕЙСКИЙ ЯЗЫК И НОВОГРЕЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
>Традиционно язык приазовских греков считается либо понтийским, либо северногреческим диалектом. М. В. Сергиевский, а вслед за ним и А. А. Белецкий поставили под сомнение эту точку зрения. В статье предпринимается попытка сопоставить румейские данные с известными новогреческими диалектными изоглоссами.

https://cyberleninka.ru/article/n/rumeyskiy-yazyk-i-novogrecheskie-dialekty

А вот это сейчас там нашёл, но ещё не читал
О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУМЕЙСКОГО ЯЗЫКА
https://cyberleninka.ru/article/n/o-proishozhdenii-rumeyskogo-yazyka

И ещё того же автора на ту же тему, на греческом.
ΈΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΌV ΙΔΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉV ΟΥΚΡΑΝΊΑ (ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΡΙΟΎΠΟΛΗΣ)
https://cyberleninka.ru/article/n/v-v

Вообще стоит на том сайте порыться, там похоже много годноты. Оставлю тут ссылки на поиск по тегам на будущее.
https://cyberleninka.ru/search?q=греки%20приазовья&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=греческие%20диалекты&page=1
Аноним 22/09/20 Втр 20:49:31 49646215
dobro-pozhalovat.png 109Кб, 709x1004
709x1004
formy-genitiva-[...].png 179Кб, 709x1004
709x1004
k-voprosu-o-mya[...].png 202Кб, 709x1004
709x1004
o-tsakonii-i-ts[...].png 207Кб, 709x1004
709x1004
>>495220 >>495315 >>495338
Кстати там же и про цаконский не мало годноты нашлось, да ещё и на русском, что вообще редкость!

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ИМПЕРФЕКТА В ЦАКОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskie-formy-nastoyaschego-vremeni-i-imperfekta-v-tsakonskom-dialekte-novogrecheskogo-yazyka

"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ" ИЛИ ЧТО ИМЕЮТ В ВИДУ ЦАКОНЦЫ?
https://cyberleninka.ru/article/n/dobro-pozhalovat-ili-chto-imeyut-v-vidu-tsakontsy

О ЦАКОНИИ И ЦАКОНЦАХ: НА СТЫКЕ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ
https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsakonii-i-tsakontsah-na-styke-istorii-i-filologii

К ВОПРОСУ О МЯГКИХ СОНАНТАХ В ЦАКОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-myagkih-sonantah-v-tsakonskom-dialekte-novogrecheskogo-yazyka

ФОРМЫ ГЕНИТИВА И ЗАМЕЩАЮЩИЕ ИХ КОНСТРУКЦИИ В ЦАКОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-genitiva-i-zameschayuschie-ih-konstruktsii-v-tsakonskom-dialekte-novogrecheskogo-yazyka

Ανώνυμοι, ловите статей и превью к ним.


Аноним 25/09/20 Птн 21:55:53 49694016
>>496459 >>496462
Годнота, спасибо. Знал про сей ресурс, однако сам не додумался там что-то по этой теме поискать.

В статье "Добро пожаловать..." вот что написано:
"На территории муниципалитета Южная Кинурия и особенно в его столице, городе Леонидионе, можно увидеть таблички с надписями на местном цаконском диалекте. В самом Леонидионе по-цаконски почти не говорят и, по-видимому, никогда и не говорили. Популярные в последние годы надписи на цаконском весьма условно отражают особенности диалектной фонетики и за это подвергаются беспощадной критике..."
Это вот эти самые таблички из поста >>495315?
Аноним 25/09/20 Птн 23:59:19 49694717
Кисилиер 2014a.jpg 112Кб, 716x377
716x377
JKT5811.jpg 363Кб, 900x657
900x657
>>496940
Да, анон, это, походу те самые таблички и есть. На первой прямо указан город Леонидион, вторая есть в статье про говод на английской вики https://en.wikipedia.org/wiki/Leonidio#History Далее в той же статье говорится "на выезде – по-цаконски желают
счастливого пути" что похоже на третью табличку из поста >>495315

И я таки нашёл в списке литературы на что ссылается автор статьи:
>(Кисилиер 2014a: 290–291) Кисилиер 2014a – Кисилиер М. Л. О Цаконии и цаконцах: на стыке истории и филологии

Тобишь это статья О ЦАКОНИИ И ЦАКОНЦАХ: НА СТЫКЕ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsakonii-i-tsakontsah-na-styke-istorii-i-filologii что я уже постил в >>496462
Скриню тот самый кусок со страницы 291 где немного раскрывается что он имел в виду. А вот про критику этих табличек со стороны местных я никаких упоминаний нигде пока не видел. Впрочем и статьи я тоже прочитать пока не успел, так лишь по диагонали пробежался чтобы понять примерно о чем там вообще и кажется что там полно безумно интересных вещей которые хрен увидишь где-то ещё

Ну и добавлю ещё пару табличек с тем самым Καούρ εκάνατε о которых и говорится в статье.
Аноним 26/09/20 Суб 18:18:53 49704918
Однако если в Ялте действительно по этим или дру гим соображениям не говорят порумейски в присутствии тех, кто не понимает этого языка, в Малом Янисоле, повидимому, подобный тип общения распро странен среди мужчин, работающих в колхозе. При этом новичкам ничего не остается другого, кроме как выучить румейский, в чем им готовы помочь: «Вот парень приехал из Тверской области, женился, жена уехала в Грецию, он остался с ее родителями и навострился, понимает все hi. Такие слова знает, которые я не знаю hi. Он на тракторе работает, там начальник, сварщики, они все местные hi. Они разговаривают на работе, он раньше подойдет и слушает. И вот так он потихонькупотихоньку hi. Первое, говорит, я мат выучил. А потом уже все остальное hi. Едем в автобусе, он мне говорит: „Как будет поцеловать там девушку, как то...“ Я ему записал, он учил».
Аноним 29/09/20 Втр 14:46:35 49751419
Чем в древнегреческом языке по произношению отличаются буквы эпсилон и эта?
Аноним 29/09/20 Втр 15:54:55 49753320
>>497514
Если совсем просто и не углубляясь в дебри, то долготой. Ε(ε) - краткая, а Η(η) - долгая.
Аноним 04/10/20 Вск 10:22:35 49835721
>>495181 (OP)
Аноны, что читать по древнегреческому посоветуете?
Аноним 05/10/20 Пнд 15:09:14 49852322
Аноним 05/10/20 Пнд 18:58:01 49854523
1328047878001.jpg 329Кб, 857x1279
857x1279
>>498357
Что-нибудь оттуда -> Яндых://"Ancient Greek Language Learning Pack" site:пиратбай
Аноним 06/10/20 Втр 15:56:20 49863124
Греческие сёла [...].jpg 82Кб, 478x640
478x640
>>496459 >>496462
По автору статей (М. Л. Кисилиер) нашёл вот такую вот четырехсотстраничную годноту: "Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах Приазовья. По материалам экспедиций 2001-2004 годов".

"Предлагаемая читателям коллективная монография открывает серию изданий, посвященных языку и культуре греков Приазовья. Первый том создан по результатам экспедиций, проводившихся филологическим факультетом СПбГУ с 2001 по 2004 гг. в греческих селах Мариупольской области Украины. Данная книга представляет собой первое посвященное приазовским грекам комплексное русскоязычное исследование, в основу которого положен живой материал юго-восточных областей. В монографии уделяется значительное внимание современному состоянию субдиалекта с. Малоянисоль, прежде почти не освещавшегося в научной литературе. Помимо собственно лингвистического описания фонетических, морфологических и синтаксических особенностей диалекта, в ней рассматриваются вопросы истории, культуры и самоидентификации греков Приазовья. Книга рассчитана как на специалистов по новогреческой диалектологии, балканистике, сравнительной типологии и этнографии, так и на читателей, интересующихся современным греческим языком и культурой"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=5A23DDDDF0974D334378FED3057B892B
Аноним 06/10/20 Втр 17:18:37 49863925
Аноним 06/10/20 Втр 20:44:41 49865726
>>498357
Учебник древнегреческого нового завета за авторством Мейчена.
Аноним 06/10/20 Втр 23:21:46 49866627
>>498357
Если ты когда нибудь учил латынь по Lingua Latina per se Illustrata и ищешь похожий метод для древнегреческого вместо традиционного грамматико-переводного, то рекомендую прочесть эту статью, там очень много полезных материалов: https://scholaeinterretiales.wordpress.com/teach-yourself-greek/
Аноним 10/10/20 Суб 15:33:25 49904828
salnova.png 115Кб, 862x591
862x591
Если кто пользуется словарём Сальновой, можете скачать этот. Сделал к нему оглавление, чтоб по книге скакать было удобней.
Словарь с оглавлением: https://bayfiles.com/v9mcg9e4p8

У кого словарь уже есть, и лень скачивать его ещё раз, то, если желаете, можете взять только вот эти данные и засунуть их в файл с помощью PDFtk:
https://pastebin.com/iZigegcJ
Команда, если что: pdftk ваш_словарь.pdf update_info тот_самый_текстовый_файл.txt output новый_словарь.pdf
Аноним 12/10/20 Пнд 00:29:11 49926829
.jpg 29Кб, 400x307
400x307
>>498357
Советую тебе учебник Янзиной и итальянский Athenaze.
Я начинал с учебника Славятинской, ибо изложение материала понравилось, но на поверку оказалось, что там учебные тексты написаны с большой долей ошибок. То есть не просто неидиоматические выражения используются, а натуральные ошибки в тексте, по нескольку на каждый текст. Желание учить отбивает конкретно, когда ты ищешь час по грамматикам объяснение непонятного момента, потом тебе закрадывается мысль, что это ошибка банальная, наконец ты пишешь знакомому филологу-классику, а он тебе отвечает: да, ошибка. У Янзиной более аутентичные тексты.
Аноним 12/10/20 Пнд 13:20:30 49932130
mayak.jpg 38Кб, 426x524
426x524
Зацените Τείχη (1897) Константина (Константиноса?) Кавафиса.

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη,

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον έξω.


Есть кучка вопросов. Это ведь кафаревусой написано? Почему во второй строке – έκτισαν τείχη, а в шестой – έκτιζαν τα τείχη, то есть почему появляется артикль τα? Или это не артикль, а местоимение? Как правильно перевести на русский шестую строку? "Α" в шестой строке – это междометие? И напоследок: почему эти их Кавафисы, Сэфэрисы, Элитисы столь... унылы. Есть у греков какой-нибудь свой буйный Μαϊακόβσκι или душевный Εσένιν?
Аноним 12/10/20 Пнд 14:28:28 49932331
миша .jpg 56Кб, 640x480
640x480
миша2 .jpg 41Кб, 480x640
480x640
Аноним 13/10/20 Втр 18:16:14 49943132
EiNykPyXcAMQsjq.jpg 250Кб, 2048x2048
2048x2048
>>499268
Как же отрадно видеть что в этот итт тред подтянулись аноны, знакомые с древнегреческим. А то сам я только по новогреческому и кафаревусе больше.
Аноним 13/10/20 Втр 19:19:44 49944533
λεξικόα.jpg 368Кб, 1132x826
1132x826
>>499321
О, анон, это ты по адресу зашёл! И так, приступим.

1)Это не кафаревуса, это практически эталонная демотика, просто столетней давности ваш КО, и потому несколько отдающая чем-то антикварным и записанная старомодной орфографией (все эти ν в окончаниях винительного падежа, окончание -ιν в слове περίσκεψη, κ в έκτισαν εν έτει 2020 обычно пишется через χ , формы κάμω и τρώγει редки в современном стандарте где употребляются κάνω и τρώω, встречаются в основном в книгах изданных десятилетия назад и в диалектах. По моему мнению реально отдаёт кафаревусой только форма είχον вместо είχα, возможно ещё и Ανεπαισθήτως вместо ανεπαίσθητα, учитывая что и само слово сейчас крайне редкое. Слово αιδώς используется и в современно языке. Впрочем это не удивительно, учитывая огромное влияние кафаревусы на речь образованных носителей языка той эпохи. Так же в поэзии той эпохи эти формы часто используются для поддержания ритма и рифмы. По этому элементы кафаревусы в творчестве поэтов той эпохи это практически характерный элемент.

2) Это артикль, во второй строчке во фразе έκτισαν τείχη это существительное эти стены то бишь упоминается в первый раз, будь оно в единственном числе и был бы выбор между неопределенным артиклем или нулевым артиклем сиречь его отсутствием, но так как в греческом нет неопределенного артикля множественного числа - артикля нет. В шестой – где έκτιζαν τα τείχη существительное ссылается на тот же самый объект, который уже был ранее упомянут, то есть на уже упомянутые ранее в тексте стены, а значит нужен определённый артикль.

3) Шестая строка Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. Основываясь на толковом словаре и собственной интуиции предположу, что Α здесь таки да междометие, выражающее досаду, разочарование. А вторая часть фразы может сбивать с толку, потому что в демотике нет инфинитива, а в русском есть и подобные вещи именно через него и выражаются, и это звучало бы дословно "как я мог незаметить". Более литературно всю фразу я бы перевёл как "Пока стены строились, как же я мог (этого\их) не заметить?" Впрочем словарь на пикче, можешь меня проверить, или выбрать другое толкование, какое больше понравится.

4) >И напоследок: почему эти их Кавафисы, Сэфэрисы, Элитисы столь... унылы.

В чём, для тебя, аноний, выражается их унылость? Чем они тебе не понравились? И за что именно ты ценишь Есенина и Маяковского которых я толком-то и не читал, чего не находишь у греческих поэтов?

Не пытаюсь сейчас с тобой спорить, просто хочу твои критерии постичь, чтобы понять что тебе можно посоветовать при том что мои собственные предпочтения в поэзии весьма специфичны, да сам я человек довольно от неё далёкий.

Ну и напоследок как ты вообще к этому пришёл, анон, в смысле к чтению новогреческой поэзии в оригинале? Как язык выучил и сколько учил?
Аноним 13/10/20 Втр 23:48:50 49946134
τείχη.png 29Кб, 760x420
760x420
>>499445
Неистово благодарю за разъяснение. Вот именно эти все конечные -ν и написания слов которые тщетно пытался отыскать в словаре и вызвали у меня этот вопрос. А, всё таки, почему это не кафаревуса? То есть, по каким признакам можно определить, что это именно димотикой писано?

Про артикли понял, благодарствую. Таки мечтаю освоить правила их употребления, но, думаю, простым заучиванием тут не обойтись – нужна практика.

Ага, шестую строку теперь понял. Сам стих усмотрел в учебнике Борисовой (пикрил), там он идёт уже с переводом, но без пояснения, так что решил его самостоятельно с анонами перевести. В этой строке меня особо смущало отсутствие запятой в привычном для русского глаза месте (перед πώς), чему, как уже начинаю понимать, причиной является своё особое понимание греками пунктуации. Надо будет мне этот вопрос изучить хотя бы на самом начальном уровне, ибо вообще с этим не знаком.

Есенины побуждают душу голышом бежать на приволь зелёных лех страны берёзового ситца. Душевно. Маяковский – фрик, который доставляет. Стихи ритмичны, с простой рифмой. Возможно, поторопился назвать всех Кавафисов унылыми, так как ознакомился с ними ещё не в той мере, в какой хотелось бы. Возможно, затруднённое листанием словаря чтение не позволяет получить мне удовольствие. Они, вродь как, в основном пишут про одиночество, тоску и свободу, а мне также далёкому от поэзии человеку хочется чего-то ярконького. Ну, короче говоря, ищу чего-нибудь на первое время почитать, чего-нибудь лёгкого и интересного, ибо с моими знаниями и словарным запасом ещё рано постигать что-либо серьёзное.

Думаю, знание языка моё ещё близко к... нулю. Учу в этом itt треде, кстати всего ещё год. Лёгкий как ветер прогресс есть, но осознаю, что результат ещё ничтожен. Говорить на глоссе не мечтал, так что в изучении языка меня заинтересовала именно литература. Помимо, так сказать, основной программы (учебники) сейчас пытаюсь что-нибудь читать, понимать, переводить, так как это и интерес подкрепляет, да и полезно для освоения языка. Стишки, вот, наизусть учу, ибо (надеюсь) так сколько-то запоминаются слова, словосочетания и их переводы.
Аноним 16/10/20 Птн 20:11:41 49985135
06616954-521F-4[...].jpeg 22Кб, 642x480
642x480
А есть где купить бумажные книги на древнегреческом? Хочу вкатиться в изучение языка ради прочтения любимых авторов в оригинале, но интересует если во вообще возможность читать не с экрана. Может я плохо гуглил, на нашёл только Новый Завет в оригинале.
Аноним 16/10/20 Птн 21:27:35 49987636
>>499431
А я вот всегда, наоборот, не понимал, какая мотивация у людей изучать поствизантийскую литературу. Может быть у тебя родственники из Греции?
>>499851
Две секунды в гугле и я нашёл тебе книжку, с которой начинают читать оригинальные тексты. Плохо искал ты, значит.
Аноним 16/10/20 Птн 21:27:58 49987737
Аноним 17/10/20 Суб 13:43:45 49993738
>>499851
C параллельным переводом - Loeb Classical Library, Collection Budé. Без перевода и стоят гораздо дороже Bibliotheca Teubneriana, Oxford Classical Texts.

Здесь упоминают несколько серий с переводом на новогреческий: https://www.textkit.com/greek-latin-forum/viewtopic.php?t=69484

Кроме Нового Завета в магазинах христианской литературы можно найти задешево Септуагинту.
Аноним 17/10/20 Суб 16:47:34 49996239
46D7F366-0655-4[...].jpeg 11Кб, 312x176
312x176
>>499877
>>499937
Спасибо, это мне поможет. Записал себе.
Аноним 19/10/20 Пнд 22:21:26 50032040
ό,τι.png 0Кб, 250x126
250x126
Греки правда местоимение ό,τι так и пишут? То есть прямо так – с запятой, после которой нет пробела? Прямо одним словом и с запятой посередине, да? Как это понимать, и как они это дело сами аргументируют? То единственная приколюха в их языке или ещё что-то подобная имеется?
Аноним 21/10/20 Срд 08:52:32 50050941
>>500320
Там не запятая, а так называемая гиподиастола, просто ее нет в большинстве шрифтов, поэтому ее заменяют на ",". Вот тут неплохо расписано: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypodiastole
Аноним 21/10/20 Срд 22:30:02 50059942
>>500509
Грязный машиный перевод:
Гиподиастола по внешнему виду была похожа на запятую и в конечном итоге полностью слилась с ней. В новогреческом языке «υποδιαστολή» обозначает запятую в роли десятичной точки; а такие слова, как «ό,τι», записываются стандартными запятыми. Unicode для гиподиастолы имеет символ «⸒», однако он предназначен только для воспроизведения исторического появления гиподиастолы в греческих текстах.
То есть, это таки запятая? А есть в греческом ещё такие слова, как "ό,τι"?
Аноним 26/10/20 Пнд 22:28:17 50130443
unnamed.jpg 27Кб, 361x512
361x512
Аноним 27/10/20 Втр 20:33:50 50149344
Господи, ебаный греческий язык, какой же ты уебищный, какой же ты, сука, сложный, какой же ты абсолютно убогий блядь. Это просто пиздец, почему такие уродливые грамматические конструкции, почему настолько через жопу строится предложение, нахуя столько абсолютно бесполезных артиклей, почему у звука И существует столг обозначающих его символов, а у звука О два ебаных символа. Нахуй нужны эти архаизмы. БЛЯДЬ Я ХОЧУ УБИТЬ СЕБЯ НАХУЙ СУКА. Почему ты не хочешь мне поддаваться, я, блядь, тебя изучаю по семь часов в сутки, катаюсь на курсы четыре раза в неделю, почему я даун, мамо, защо.
Аноним 27/10/20 Втр 23:58:41 50159945
))))).jpg 94Кб, 827x590
827x590
>>501493
> почему у звука И существует столг обозначающих его символов
так сложилось исторически))))))000))00)0
> столько абсолютно бесполезных артиклей
на самом деле их два всего, определённый и неопределённый. Первый это аналог русского слова "этот\тот" а второй - слова "один". И так же как и в русском они склоняются по падежам, только в греческом падежей 3,5 всего а не 7 как в украинском и даже не 6 как в русском.
> катаюсь на курсы четыре раза в неделю
Что, анон, тоже учиться приехал? :3

Не, серьёзно, что ты там сложного-то такого нашёл, и что за конструкции тебя так задели?
Аноним 28/10/20 Срд 00:26:58 50161546
αυτισμός.jpg 59Кб, 577x433
577x433
>>499876
>Может быть у тебя родственники из Греции?
Ну таки не совсем ныне здравствующие родственники конечно, но таки да, далёкие предки.
>какая мотивация у людей изучать поствизантийскую литературу
Изначально я просто по фану да и чтобы прикоснуться, так сказать, к своим истокам выучил алфавит, правила чтения и несколько десятков базовых слов из списка Сводеша. И, что характерно, на этом мог бы и успокоиться на долгие годы, если бы мне не повезло вовремя узнать о том что в Греции можно бесплатно учиться в одном из местных вузов, и вот тут-то, анон, всё и завертелось. Хотя изначально я тоже мечтал обмазываться древнегреческими авторами в оригинале тем более что переводы это μπλιαξ, но замахнуться на такое раньше усидчивости не хватало. А вот когда начал учить новогреческий уже по серьёзному, я решил принципиально не браться за древнегреческий пока не выучу идеально новогреческий. "Ты чё делаешь, ты чё ебанутый?" - возможно задастся кто-то вопросом, но на самом деле логика в этом была. Хотелось на собственном опыте проверить и постичь насколько похожи\отличаются древне и новогреческий и насколько носитель новогреческого может понять древний текст ну и почему в конце концов отзывы носителей в интернетах настолько поляризованны?
Вот так и получилось что я начал углубляться в новогреческий и замахиваться на разные его архаичные варианты - та же кафаревуса, язык Эротокрита и тд - принципиально не влезая однако в древнегреческий. Кафаревуса мне кстати особенно доставляет ещё и тем, что с минимальным усилием можно говорить дичайшими архаизмами, но при этом тебя будут понимать и неистово фалломорфировать в очень широкой гамме эмоций от удивления до отвращения, от смеха до искреннего восхищения. И особенно весело в подобных непотребствах упражняться в обществе друзей-нейтивов, таких же извращенцев по счастливому стечению обстоятельств.
Аноним 28/10/20 Срд 17:38:54 50186547
>>501599
Таки да, приехал :3
Я на самом деле даже не могу конкретно объяснить что именно меня так подкашивает в языке. Вроде по отдельности всё понятно более-менее, наверное самое болезненное – это то, что я никак не могу построить для себя мнемонические правила или какие-то ассоциации выработать. Я не понимаю почему "моё" ставится после существительных, почему глаголы работают так коряво, почему местоимения превращаются в сливающихся с существительными чудовищ. Одним словом, я испытываю проблемы в понимании языка, именно не в зубрёжке, а в понимании. Оттого и злоба .
Аноним 28/10/20 Срд 22:26:47 50190648
5.jpg 246Кб, 826x1169
826x1169
11.png 88Кб, 1652x1169
1652x1169
23.png 429Кб, 826x1169
826x1169
44.png 747Кб, 826x1169
826x1169
В Архиве Интернетов, оказывается, можно найти некоторые ништяки. Вот, к примеру, выпуск периодики "Νεοτιτα" за 1935 год: https://archive.org/details/neotita1935
Как я понял, она на румейском, так как в тегах к файлу есть "rumeika", также в предисловии говорится о том что 27-ого охтоври 1935-ого года некие ергазомени ромии Донбаса отъёртазили пендахроньку ефимериды "Колехтивистис". Интересно, что на следующей странице, где в сокращённом варианте даётся перевод этого предисловия, "ергазомени ромии" зовутся уже не "ромиями", а самыми настоящими трудящимися греками.
Написано интересно: не вижу таких букв, как ξ, ψ, ω; не вижу и диграфов. Все "и" прописаны как "ι", а вместо ου, как я понял, идёт просто "υ". Двойные согласные – здесь не двойные. Читать проще чем Ъ-греческий.
Первыми в журнале (книге?) идут стихи за авторством Α. Διμιτριυ (пик 3), в которых всё так, как выше описал. За ним едёт Γ. Κοστοπραβ (пик 4), и по какой-то причине у него не всё так просто: много непонятных слов, непохожих на греческие; много двойных ςς (а тут все сигмы имеют вид сигмы конечной), и вообще всё как-то не так.
Интересно, короче. Там по тегам ещё можно всякого интересного накопать.
Аноним 28/10/20 Срд 22:51:11 50191049
Аноним 28/10/20 Срд 23:49:05 50192150
>>501615
Редкий случай, кстати, что человек, как ты, имеет вкус к лингвозадротству. У моей мамы подружка есть, так она по фану изучала английские диалекты, что для меня совсем дико звучит. Я ещё могу заставить себя, например, дорический диалект изучить, чтобы прочитать в оригинале замечательные стихи Синезия Киренского про Христа-Гелиоса и мировое древо, однако изучать говорок лондонской шпаны для меня выглядит абсолютно бессмысленным занятием. Часто про себя слышал, будто имею способности к языкам, однако по факту я ленивая задница и учу только ради практических целей, а настоящие энтузиасты это ребята вроде тебя, которые готовы учить всякие кафаревусы или по заброшенным деревням русского Севера кататься, чтобы исчезающую речь стариков записать.
Аноним 29/10/20 Чтв 22:16:34 50202851
>>501910
Читал уж про это, но, прочитав вновь, вновь же и охуел был поражён. Чутьё тебя не обмануло. Посмотри первую ссылку под пунктом "См. также" в статье из твоего поста (Греческая ... организация). Про обоих авторов, которых постом выше упоминал, есть статьи на Википедии – оба в 38-ом были приговорены к высшей мере наказания.
Тема очень благодатна для всем известных гос/po/д, так что давайте во избежание затопления треда говном тему эту здесь поднимать не будем.
Аноним 01/11/20 Вск 17:31:17 50242352
Оп, вопрос персонально тебе - на греко-реддите мне ничего конкретного посоветовать не смогли.
Есть какие-нибудь вивлии для греко-школоты в которых бы просто и понятно, публицистически, объяснялся древнегреческом? Возможно даже не в формате учебника, а что-то типа развёрнутого эссе по теме как серия Для Чайников. На том же либгене просто дохрена учебников для гимназий, но... Проблема в том, что они не сильно отличаются от учебников на других языках. Кое-где материал изложен попроще, но все-же... Хотелось бы почитать что-нибудь по теме, чтоб автор максимально использовал факт близости современной гречи с древней. Могу ещё предположить, что ортодоксы могли издать что-нибудь подобное для пасты, но тут просто гадаю.
Аноним 01/11/20 Вск 21:34:18 50251253
>>499048
А никто не пользуется goldendict и словарями с расширениями dsl, lsd? Очень годная штука, по щас регулярно новые словари появляются, только искать тяжело (на [древне]греческом проблемно вот, во многом из-за разных форм с диакритическими знаками. Если кто имеет годный, поделитесь плз).
Аноним 01/11/20 Вск 21:39:18 50251654
Sobolevskij-gre[...].png 73Кб, 1040x649
1040x649
гыыы член
Аноним 01/11/20 Вск 21:52:30 50252055
>>502516
Еще один калоязык с членами.
Аноним 02/11/20 Пнд 00:42:32 50257256
Для тех, кому интересна греческая литература XX века откроется через VPN - https://ljsear.ch/savedcopy?post=402698938

"Никос Гавриил Пендзикис (1908-1993) – почти уникальное явление в греческой литературе и культуре ХХ в. Его иногда называют «греческий Джойс», имея в виду литературную форму, в которой он писал (stream of consciousness). Но это не было подражанием великому ирландцу: Пендзикис, как крупный и самобытный писатель, разработал свой собственный язык и свой собственный подход к творчеству. Так же как в искусстве он не подражал своему любимому Паулю Клее, но и здесь разработал свой собственный язык, который каким-то чудесным образом сочетался с его литературным языком. Язык Пендзикиса – в литературе, искусстве, поэзии – это действительно главное, что обращает на себя внимание в его творчестве.

<...>

Пытаясь в двух словах выразить суть всего творчества Н.-Г. Пендзикиса, можно сказать, что он – художник и писатель воскресения из мертвых. Эта тема переплелась для него с личной судьбой: пройдя через горнило европейского авангардизма (в живописи), сюрреализма (в поэзии) и модернизма (в прозе), писатель, поэт и художник Пендзикис обрел неисчерпаемый источник вдохновения и познания в византийской духовной традиции (Максим Исповедник, жития святых, византийская иконопись и архитектура, византийская музыка). Сквозь призму этой традиции Пендзикис старался приблизиться к тайне воскресения из мертвых и того преображения, которое произойдет с миром людей и вещей в конце веков. Эта перспектива тесно переплелась в его творчестве с такими, темами, как пейзаж, топография, аритмология, парадоксы мысли. Но первое место отводилось пейзажу – однако в восприятии Пендзикиса пейзаж имел онтологическое, даже космическое измерение: в этом смысле характерно название одной из его глав в книге «Мать-Салоники» – «Пейзаж бытия». Пендзикис и был художником бытия – именно таким он представлял себе подлинное творчество…"
Аноним 02/11/20 Пнд 00:45:47 50257357
Вот еще про Йоргоса Сефериса - https://ljsear.ch/savedcopy?post=471370346

"После Святой Пасхи читал немного Сефериса. Да, пожалуй, он так и остается самым близким мне поэтом. Особенно близко его ощущение классического мира, греческой литературной традиции, а через это — и его ощущение того, что называется исторической памятью, хранимой ушедшими поколениями. У Сефериса эта память как будто бы вертится на острие иглы: вот-вот она сорвется и пройдет незамеченной... Вообще у него очень тонкий и я бы сказал деликатный способ изложения, но вместе с тем, чрезвычайно насыщенный; легкий, но в то же время полный внутреннего трагизма. Однако этот трагизм не подавляет, как у некоторых поэтов, а, наоборот, возвышает, вдохновляет.

<...>

Много интересных размышлений содержится в его Нобелевской лекции, в которой он дает краткий (очень краткий) обзор греческой поэтической традиции. Замечательные слова о греческом языке: «Наш язык, если хотите, искаженный тысячелетней эволюцией, все же остался верным самому себе. В нем запечатлелось многовековое бытование нашего народа; поэтому древнегреческие тексты нам несравненно доступнее, чем обитателям иных земель. Дело не в этнической принадлежности – я ненавижу расовые теории. Мы живем в той же стране, любуемся теми же горами, обрывающимися над морем… Способность традиции нарушать привычный ход жизни свидетельствует о ее животворящей силе».

Прочел у него также статью «Прогулки с гомеровскими гимнами». Насколько глубоко все-таки он погрузился в античную культуру! Мне это, конечно, немножко претит, кажется излишеством, преувеличением. Можно подумать, что еще шаг, и сотрется грань между его новогреческим православным сознанием и древним язычеством. Такое вживание в мифологию, конечно, не проходит бесследно. Но, несомненно, именно это сделало его тем, кем он стал, кем он остался в своем творчестве. Однако встречаются у него и такие высказывания: «Я рожден и воспитан в традиции греческого православия, в традиции великих отцов Восточной Церкви; я не выбирал своей участи, так было мне суждено. И разве человек, обладающий такой предысторией, может иметь что-нибудь общее с языческой теологией?» (Прогулки). Кто знает, может, его жизнь, проведенная в собеседовании с античными поэтами и философами, не прошла мимо той самой «традиции великих отцов». По крайней мере, мне кажется, что православное наследие чрезвычайно актуально для его творчества, но оно там присутствует не как миф или символ, а как пульс, бьющий в венах живого тела. То есть я хочу сказать, что для Сефериса, наверное, Церковь — не предмет символического переосмысления, эту роль выполняют древние, дохристианские образы и истории. И они-то как раз переосмысляются Сеферисом по новому, преломляются в новые образы в свете его восточно-христианской «предыстории». Православие в его творчестве есть нечто более глубокое и природное: о нем может быть не сказано ни слова, но сквозь строки ощущается его живое присутствие. Потому что Православие — это естественный свет, делающий подлинным и живым мир сотворенных вещей, тот мир, о котором говорит Сеферис..."
Аноним 02/11/20 Пнд 10:19:38 50263358
>>502423
ОП, посоветуй что почитать по кафаревусе. Желательно гайдики/учебник, если совсем ничего такого нет, хоть авторов попроще.
Аноним 02/11/20 Пнд 18:44:47 50273359
mlk.jpg 53Кб, 463x415
463x415
>>502512
Goldendict я использую в качестве офлайн словаря, закачав в него гр_рус Хорикова и рус_гр Иоаннидиса. Есть некоторые проблемы с опечатками в самом словаре, с изменившейся орфографией в самом языке, с отсутствием некоторых довольно часто встречающихся слов, с отсутствием многих современных (то есть вошедших в язык последние 30-40 лет) слов и значений, с частым отсутствием каких-либо пометок о стиле к которому относится слово (научный, разговорный, официальный, нецензурный и тд), но не смотря на эти мелочи, это лучшее из того что смог найти для использования офлайн и для русского языка. А ещё в упомянутых словарях в качестве примеров даётся очень много дичайших архаизмов которыми можно пугать нэйтивов, что для меня например однозначно плюс, но если анон желает постичь искусство изъясняться как современный греческий отрок, этот словарь не сильно ему в этом поможет впрочем для этого есть другие словари. Скачал с Правтора без смс, но с регистрацией.
https://pravtor.ru/viewtopic.php?p=74632
Аноним 02/11/20 Пнд 20:26:28 50276960
доставляет.jpg 100Кб, 720x509
720x509
>>499461
Συγχώρα με, ω φίλτατε ανώνυμε, что отвечаю две (с хером) недели спустя.

>А, всё таки, почему это не кафаревуса? То есть, по каким признакам можно определить, что это именно димотикой писано?

Долго об этом размышлял, пытаясь вывести какие-то формальные и чёткие критерии, ибо хоть я и чувствую эту разницу, часто провести формальную границу между ними сложно. Отличия в синтаксисе, в морфологии, в лексике. Давай попробую показать на примере поэмы "Αι Νηρηΐδες" Αι - древнегреческий артикль множественного числа женского рода именительного падежа (вместо современного οι) которую написал Γεώργιος Βιζυηνός https://el.wikisource.org/wiki/Αι_Νηρηΐδες
Выделю жирным всё, что относится именно к кафаревусе, "" слова которые в современном языке имеют совершенно иное значение, в то время как в тексте используются в древнегреческих значениях:

Κοιμᾶτ’ ὁ Ζέφυρος σιγῶν,
τὸ δάσος ἡσυχάζει.
Σελήνη διὰ τῶν φηγῶν
καὶ τῶν δρυῶν αὐγάζει.
Καὶ τοῦ βουνοῦ τὴν ἀτραπὸν
ὁτὲ τὸ φῶς της χαρωπὸν
εἰς τ’ ὄμμ’ ἀποκαλύπτει,
ὁτὲ σκιὰ τὴν κρύπτει.

Λαθραῖον
ῥῖγος προξενεῖ
κωφὸς ἀστὴρ διᾴττων·
γλαὺξ ἀπαίσια* θρηνεῖ
ἐπὶ πετρῶν ἀβάτων.
Κι’ ὁ καταρράκτης ἀπ’ αὐτῶν,
παφλάζων, βρέμων καὶ κροτῶν,
τινάσσεται κι’ ἀφρίζει,
καὶ πίπτει καὶ βομβίζει.

Пояснение: ἀπ’ αὐτῶν - это предлог από с родительным падежом ( древнегреческий синтаксис), вместо винительного (новогреческий).

Добавлю что этот текст мне не понятен без тщательного синтаксического анализа и ковыряния в словарях, чего почти не бывает с димотикой. Большинство из выделенного, по отдельности, вполне себе можно встретить в димотике, даже в современной, кроме некоторых отдельных форм и слов если очень хочется могу отдельно проанализировать когда-нибудь, но скорее в виде исключений и в составе стереотипных "окаменевших" фраз, и это будет обычная димотика, возможно стилистически окрашенная, но вот если они собираются вместе, и систематически заменяют собой типичные для выражения соответствующих понятий новогреческие слова, формы и структуры - перед нами уже кафаревуса. Такие дела, анон.

Кстати это поэма из сборника https://el.wikisource.org/wiki/Ατθίδες_αύραι где вперемешку поэмы на димотике и на кафаревусе. К сожалению, больше из поэзии ничего тебе порекомендовать сейчас на ум не приходит. Да и это не рекомендация, так как в том сборнике даже димотика немного тяжёлая для понимания. Мне ещё Кариотакис доставил, но мне он доставляет когда я читаю его с иронией, не воспринимая буквально и всерьёз. Ибо если читать всерьёз то его поэзия местами сильно напоминает творчество эмо-подростка каковым в сущности и является)))))000))00)0)))0.

Ну и добавлю, что поскольку ты уже залез в такие дебри, такое читаешь и потихоньку переводишь, твоё знание языка уже априори не может стремиться к нулю. Εύγε, ανώνυμε!
Аноним 02/11/20 Пнд 21:52:44 50281261
>>497533
А если углубляясь? Долгая э отличается от короткой только долготой или там еще че-то типа тонов есть? Как вообще долгие звуки произносить правильно?
Аноним 03/11/20 Втр 01:03:23 50283762
1545232861196.png 2646Кб, 1644x2748
1644x2748
Аноним 03/11/20 Втр 01:03:49 50283863
1545232861196.png 2646Кб, 1644x2748
1644x2748
Аноним 03/11/20 Втр 01:05:14 50283964
ipg600 (1).jpg 120Кб, 568x770
568x770
phocathumblkive[...].jpg 91Кб, 540x783
540x783
e717862636003fa[...].jpg 16Кб, 187x270
187x270
>>502633 У меня как раз есть их для тебя, анон. Старые школьные книги - наше всё!

Γραμματική της ομιλουμένης και γραφομένης καθαρευούσης ελληνικής γλώσσης Προς χρήσιν των δημοτικών Σχολείων εν γένει (Χαραλάμπους Κυριακάτου, 1921) https://shorturl.at/bqEJ3

Γραμματική της Νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης) - Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος [1930]
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-18532&tab=01

Γραμματική της απλής καθαρευούσης με πολλάς πρακτικάς ασκήσεις και γυμνάσματα [1947, 1η Έκδοση]
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=03-20560748&tab=01

Νεωτάτη Γραμματική της απλής Καθαρευούσης διά τους μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου 1950
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-17258&tab=01

Γραμματική και συντακτικόν της απλής καθαρεύουσας διά τας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου
[1974]
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=05-00032&tab=01

Словарь форм и склонений, особенно полезны таблицы в конце.
Αναλυτικόν Ορθογραφικόν Λεξικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης του Βοσταντζόγλου. https://shorturl.at/lpGI7

По учебникам этим я сам, к слову, не занимался а так, полистал по диагонали, пооблизывался и отложил до лучших времён. Выбирай любое пособие на свой вкус, что лучше зайдёт. Замечу лишь что в учебнике 1974-ого года по какой-то таинственной и недоступной человеческому разуму причине отсутствует дательный падеж, в остальных же он в парадигме склонений присутствует.

Есть у меня и куча разного рода книг на кафаревусе почитать, от описаний Константинополя и переводов европейской классики до оригинального сюрреалистического прона 60-летней давности и даже карикатур. Закину отдельным постом список, как только его в порядок приведу и вспомню где и чего можно скачать без смс и регистрации.
Аноним 03/11/20 Втр 17:38:42 50290465
27544555.png 579Кб, 640x848
640x848
>>502423 Хотелось бы почитать что-нибудь по теме, чтоб автор максимально использовал факт близости современной гречи с древней.

Из того, что мне удалось найти, ближе всего к тому что ты описал вот эта серия учебников для греческих школотронов. Построены эти книги на адаптированных текстах на древнегреческом к каждому из которых прилагается словарик и объяснения для всего, чего не осталось в новогреческом.
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/750/21-0005-02_Archaia-Elliniki-Glossa_A-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/828/21-0072-02_Archaia-Elliniki-Glossa_B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/864/21-0123-03_Archaia-Elliniki_Glossa_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

Можешь тоже порыться на этом сайте с учебниками http://ebooks.edu.gr/ebooks/ там ещё уйма всего есть, возможно найдёшь что то еще в подобном стиле.

Так же мне попадалось много контента и в обратном направлении - от древнегреческого к новогреческому, как например учебник новогреческого для тех кто уже знает древнегреческий, и очерки и даже видосы на ютубе один из которых есть в шапке о том как именно и в силу каких изменений древнегреческий доэволюционировал до современного состояния.
Аноним 04/11/20 Срд 18:13:32 50306566
2020-11-04 1800[...].png 18Кб, 405x330
405x330
>>502812
>А если углубляясь? Долгая э отличается от короткой только долготой или там еще че-то типа тонов есть? Как вообще долгие звуки произносить правильно?
Дополнение к вопросу.
На wiktionary используются IPA транскрипции с тонами. Кто придумал, что в классическом греческом были тоны, как они это определили, и есть ли это что-то мейнстримное устаревшее или мейнстримное актуальное?
Просто в последние дни просматривал популярные видосы ютуберов-любителей античных языков, и несколько из них критикуют теорию Эразма и предлагают че-то свое (не знаю насколько маргинальное) https://www.youtube.com/watch?v=Dt9z5Gvp3MM ;
а один вообще говорит что все попытки реконструкции недоказуемые, и что вместо того, чтобы учить придуманную фонетику, которая возможно никогда никем не использовалась, лучше просто читать классические тексты с современным греческим произношением https://www.youtube.com/watch?v=uFOX6rM9nCM

Не знаю короче кому верить и какую фонетику учить.
А также, если все-таки были тоны, что про это почитать/посмотреть, чтобы понять, как их правильно произносить?
Аноним 04/11/20 Срд 18:19:49 50306767
>>503065
По поводу древнегреческой фонетики - о ее "недоказуемости" - полная хуита. Древние грамматики оставили нам подробнейшие гады по звукам, есть дохуища папирусов написанных по типу "как слышу так и пишу", заимствования в латыни, иврите... И это я еще не выхожу за нашу эру. Койне так вообще можно реконструировать по столетиям и степени эрудированности носителя, что успешно и делается.
По поводу тонов - можно посмотреть гайды по японскому и другим языкам с тонами (вьетнамский и венгерский? Не помню уже).
Аноним 04/11/20 Срд 18:54:48 50307168
>>503067
>По поводу тонов - можно посмотреть гайды по японскому и другим языкам с тонами (вьетнамский и венгерский? Не помню уже).
А откуда инфа что у них были такие же тоны, когда и кто так решил? Японский, вьетнамский и венгерский тащемта даже не индоевропейские.
Я не разбираюсь в китайском, но судя по тому, что я слышал, там то же самое, что на пике, high, rising и falling https://www.youtube.com/watch?v=oeEKItOGJkk (и именно это на самом подозрительно, какого хуя они одинаковые)
Аноним 04/11/20 Срд 19:08:16 50307469
>>503071
Одинаковые, потому что внезапно голосовые связки, легкие и губы с языком не зависят от индоевропейскости. Навряд ли повышение\понижение тона голоса может различатся у хомо сапиенсов кардинально. Вообще, напомнило срач на реддите по поводу произношения Y - местный грек с пеной изо рта доказывал, что он не мог произносится как округленное и - тип слишком по германски.
По поводу доказательств - https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_accent
Из всей статьи самым убедительным мне показались доказательства, выведенные из нескольких древних муз. нотаций - против высеченного на камне\написаного на папирусе самими носителями не попрешь.
Аноним 05/11/20 Чтв 13:02:28 50318370
Slow.gif 298Кб, 500x364
500x364
>>502516
Насчёт нельзя перевести я бы поспорил. В зависимости от контекста этот самый член может переводиться как слово тот, этот, один или как определённый порядок слов или ещё каким-то способом. С чем не поспоришь, так это с тем, что в новогреческом эти самые члены действительно очень часто избыточны и есть в избытке даже там, где даже в английском языке прекрасно обходятся без них, например в обязательном порядке перед всеми именами и названиями и даже небом даже... с местоимениями мой\твой, которые и сами по себе с точки зрения русского языка в новогреческом избыточны во многих случаях и никакой дополнительной информации и смысла не несут, просто так сложилось исторически)))))))))))))))0000)))000)00.
Простейший пример это фразы построенные по типу χέστηκε απο τον φόβο του - (он) обосрался от страха. Вот зачем надо подчеркивать что страх был именно его? Что, можно подумать что кто-то может обосраться от не своего сраха, а от страха кого-то другого. И поскольку мы имеем притяжательное местоимение του не несущее никакой смысловой нагрузки то в обязательном порядке получаем ещё и такой-же не несущий никакого смысла определённый артикль τον. Впрочем возможен, хоть и крайне редко вариант χέστηκε απο φόβο без местоимения и без артикля. Предполагаю что местоимение и артикль служат здесь, кроме привычки, в качестве усиления смысла и содержания. Впрочем найти где-то обоснованных лингвистически объяснений на этот счёт у меня ещё не получилось. Такие дела, анон.
Аноним 05/11/20 Чтв 21:37:33 50323271
>>502572 >>502573
Спасибо, что доставил, анон.

>>502769
И тебе спасибо, что доставляешь. Ну, в общем, какбэ теперь плюшка с димотикой и кафаревусой становится понятной. Одного лишь присутствия некоторых кафаревусных черт в тексте (тут, ксати, про них есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кафаревуса), как понимаю, может быть недостаточно, чтоб текст этот можно было считать чисто кафаревусным. Нужно иметь некоторые познания в языке, чтобы сходу определять, к чему он относится.

За Ατθίδες αύραι и Кариотакиса спасибо, обязательно чуть позже ими займусь.

Ну и да, с уровнем знаний немножко прибедняюсь, однако вон там, парой десятков постов выше, анон гневно пишет, что эллинизируется по семь часов в сутки и при этом въехать в глоссу не может, а у меня даже полчасика не всегда выделить получается. Это ж не дело, господа.
Аноним 05/11/20 Чтв 22:29:30 50323872
Ogo
Аноним 07/11/20 Суб 21:22:20 50347173
gd.png 55Кб, 848x573
848x573
>>502512 >>502733
Годнотища какая, нраицца. Словари только и вправду сложно найти. Обшарил все интернеты, что-то сносное нашёл толко здесь: http://dic.feb-web.ru/diction/index.htm
Взял gr-ru.zip из вкладки "Combo". Он состоит из ~160 тысяч статей и, как я понял, склеен из нескольких словарей – русско-греческих и греческо-русских. Могу ошибаться, но, если что, по ссылке файл лежит просто запакованный в zip-архив простым deflate'ом, так что его рекомендуется либо просто распаковать, либо распаковать и пережать с помощью утилиты dictzip, которую рекомендует справка GoldenDict'а.

Кстати, православный анонимный пират, регистрация на Правторе ведь нужна только чтобы получить torrent-файлик? Ты не можешь его куда-нибудь залить?
Аноним 08/11/20 Вск 13:14:40 50352874
Анончики, возникла проблема. Учил греческий с февраля по июнь, прошёл грамматику по Белецкой, исписал тетрадь 96 листов и т.д и т.п. 1 июля, как только окончилась сессия я в техническом вузе учусь, к слову, прекратил все занятия греческим, да и вообще любыми языками. Нахлынула редкостная апатия, я не мог даже аниме посмотреть. В таком состоянии проторчал несколько месяцев. Наконец, стал вылезать, и понял, что почти всё забыл, и грамматику, и лексику. Аноны, что делать, как восстановиться?
Аноним 08/11/20 Вск 17:21:20 50356175
>>503528
Без задней мысли просто берёшь и восстанавливаешься. Можешь начать с грамматики по Белецкой – испиши тетрадочку листов эдак в 96, а там видно будет.
Аноним 08/11/20 Вск 18:18:19 50357776
>>503561
Лексику тоже с начала повторять?
Параллельно ещё хочу заняться армянским, не сложно ли будет?
Аноним 08/11/20 Вск 19:49:53 50359577
Аноним 08/11/20 Вск 21:09:16 50361178
>>503577
Про повторение шучу. Думаю, второй раз одно и то же перечитывать тебе будет неинтересно. Хотя, кто его знает? Просто возьми какой-нибудь новый учебник и учи дальше.
>не сложно ли будет
За двумя зайцами погонишься… ну, ты понял. Если б я хотел выучить какой-либо язык, то, на твоём месте, сконцентрировался бы именно на нём. Но если у тебя хватает сил, времени и интереса сразу на два языка – дерзай. По доске погулять, то можно найти анонов, что таким образом и учат; можешь поинтересоваться сам, каковы у них успехи.
Аноним 09/11/20 Пнд 16:22:35 50372679
430.jpg 22Кб, 357x289
357x289
>>503528
Аноний, если ты уже прошёл весь учебник, то почему бы тебе не попробовать какого-нибудь простого контента навернуть? Выше была ссылка на учебники для греческой школоты, там можно найти что-то для первого класса, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01 Например есть вот такой словарь с картинками http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2350/Lexiko_A-B-G-Dimotikou_html-apli/index_05.html
Часть позабытого вспомнишь по ходу, а за оставшейся частью полазаешь по словарям \ справочникам \ учебникам и тд. Думаю это веселее чем перепроходить учебник. Ну и да, какая у тебя была мотивация выучить язык? Какого рода контент тебя вообще интересует?
Аноним 09/11/20 Пнд 18:13:43 50373480
>>503726
>Ну и да, какая у тебя была мотивация выучить язык?
Просто, чтоб знать.

>Какого рода контент тебя вообще интересует?
Никакой. Я серьёзно сейчас. Максимум — почитывать бложики и странные сайты обо всём на свете.
Аноним 09/11/20 Пнд 20:04:23 50374281
>>503734
>Просто, чтоб знать.
Ты меня реально впечатлил, анон, что с такой неопределённой мотивацией у тебя получилось, в отличии от большинства неосиляторов, которые отваливаются ещё на первой главе учебника. Τα σέβη μου! Моё уважение!

>Максимум — почитывать бложики и странные сайты обо всём на свете.
Собственно как насчёт этих самых сайтов и бложиков навернуть и посмотреть как пойдёт? И да, тебя какая-то определённая тематика интересует или вообще всё подряд?

Аноним 09/11/20 Пнд 20:16:24 50374382
>>501493
Ανώνυμε, если ты ещё заходишь в этот итт тред, то вот тебе совет из прошлого треда на счет записи звуков И, О и Э:
На самом деле важно запомнить базовые правила по которым соответствующие буквы расставляются в окончаниях слов (ну и в некоторых приставках до кучи ещё)
например ει - в окончаниях глаголов в третьем лице
ι - окончания существительных среднего рода единственного числа
η - существительных женского рода единственного числа
οι - существительных мужского рода множественного числа числа в именительном падеже
-ώνω в окончаниях глаголов всегда пишется через две ω и глаголы в целом никогда не оканчиваются на о а только на ω
и тд
На орфографические же ошибки в корнях слов часто кладут πέος и сами носители и это не особо то и важно, критично это только для окончаний на письме. Когда эти правила запомнятся, эта орфографическая вакханалия перестанет быть проблемой, а даже наоборот поможет лучше и легче "парсить" письменную речь, тексты и тд.
Аноним 09/11/20 Пнд 20:28:30 50374483
>>501865
В Афины или в Салоники?
Как там успехи на курсах?
Вообще подозреваю, что глаголы тебе кажутся корявыми потому что у них потерялся инфинитив и значительная часть причастий, которыми мы невозбранно выражаем кучу всего в русском. Местоимения же в новогреческом это да, действительно Содом и Гоморра на первый взгляд, но постепенно оно запоминается. Тужиться же понять их логически и строить им прямые соответствия с русскими местоимениями затея так себе, потому что в новогреческом потерялось местоимение свой\себя и дательный падеж, и например слово μου в зависимости от контекста может означать мой, моего, мне и тд, а слова τον την το в зависимости от роли и места в приложении могут быть либо артиклем либо местоимением.
Аноним 09/11/20 Пнд 20:45:35 50374684
>>503742
>вообще всё подряд
Скорее всё подряд, но необычное.
По-гречески я старался читать Википедию, новости + нашёл сайт с новостями науки, правда очень ёмкими. Внезапно для себя нашёл сайт по кардиологии на греческом.
Наверное ты знаешь Александра Розова, он кучу книжек про Меганезию написал, и блог интересный. Если в природе существует его греческий аналог, то на него хочется взглянуть.
Аноним 09/11/20 Пнд 20:47:01 50374785
>>503744
>причастий
Вроде бы в греческом в причастиями и деепричастиями пиздец, существует тьма видов, про которых в русскоязычных учебниках не пишут.
Аноним 09/11/20 Пнд 23:53:51 50376186
>>503747
>Вроде бы в греческом в причастиями и деепричастиями пиздец, существует тьма видов, про которых в русскоязычных учебниках не пишут.

Где ты столько много насчитал, аноний? Формально в новогреческом их видов не так много осталось (кафаревусу и её элементы в современном языке в расчёт не берём):
Деепричастия образуемые прибавлением к корню -οντας или -ώντας
κάνοντας - делая, αγαπώντας - любя
и склоняющиеся как обычные прилагательные (оканчиваются на -μένος): κουρασμένος - уставший
Есть ещё ограниченная группа слов типа ενδιαφέρων но такие формы нельзя образовывать (формально) от любого глагола, по этому о них могут не говорить в главе про причастия. Слова же типа προλαλήσας и δοθείς это от лукавого рассматриваются современными грамматиками возможно что и очень зря не как отдельные группы причастий со своими парадигмами склонений а просто как отдельные слова исключения часть из которых игнорируют даже некоторые современные словари. Αλίμονο! В древнегреческом и кафаревусе было гораздо веселей и разнообразней.

Вообще мне попадалась очень толковая грамматика новогреческого на русском в которой тема причастий достаточно хорошо анализировалась, если найду снова скину в этот итт тред.
Аноним 10/11/20 Втр 17:30:45 50389487
Аноним 16/11/20 Пнд 16:01:07 50444888
Давно у вас не был, охуенную шапку сделали.
Добрый вечер, грекоанон.
Не мог бы ты перевести мне фразу
ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΟΔΟΤΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΚΑΛΥΜΈΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΟΥΑΛΕΝΤΊΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥΣ ΕΠΊΤΟΜΑΙ
Эта фраза взялась из названия вкладки при открытии вот этого пдф документа
https://classics.nsu.ru/gnosis/gnosis_2011.pdf
Автор русский, книга вроде бы тоже на русском, а название у пдфки вот такое вот, только набранное транслитом.
Аноним 16/11/20 Пнд 19:05:01 50447689
Ответа не знаю, однако разрешите мне немножко вскукарекнуть. Автор заголовка мог набрать его не правильно, а вы также могли неправильно его перевести, так что лучше было его здесь привести таким, какой он есть – EK TWN QEODOTOU KAI THS ANATOLIKHS KALUMENHS DIDASKALIAS KATA TOUS OUALENTINOU XRONOUS EPITOMAI.
И ещё более придирчивый вскукарек: название вкладки, в которой открыт pdf-файл, берётся из заголовка этого pdf-файла (по крайней мере chromium'ах), то есть из скрытой в нём дополнительной информации. То бишь, правильнее было написать, что фраза взялась из заголовка файла, а не вкладки.
Аноним 16/11/20 Пнд 20:38:05 50451390
>>504448
>EK TWN QEODOTOU KAI THS ANATOLIKHS KALUMENHS DIDASKALIAS KATA TOUS OUALENTINOU XRONOUS EPITOMAI.
>ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΟΔΟΤΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΚΑΛΥΜΈΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΟΥΑΛΕΝΤΊΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥΣ ΕΠΊΤΟΜΑΙ

Дословно:
"Из Кеодота и восточного сокрытого учения времён Валентина сокращения"

Написана фраза архаичным языком, но по такому маленькому отрывку не могу точно определить к какой именно эпохе он относится ибо учил и хорошо знаю я только новогреческий, кафаревусу научился понимать просто читая тексты, не углубляясь в учебники, а к древнегреческому ещё даже не приступал Могу заметить, что порядок слов архаичный, в новогреческом такой если и используется то крайне редко и по особым случаям, слово καλυμένης в новогреческом означает буквально "покрытая, накрытая, укрытая и тд" но здесь вероятно используется в каком-то архаичном значении которое выходит за рамки моих знаний, и у слова επιτομαί архаичное окончание множественного числа именительного падежа, такое было в кафаревусе но не используется в современном языке el.wiktionary.org/wiki/ἐπιτομή . Надеюсь, что аноны учившие древнегреческий смогут что-то добавить.

мимо сделавший шапку грекоанон :3
Аноним 16/11/20 Пнд 20:59:57 50451891
>>504448
Добавлю, сейчас ещё раз посмотрел оглавление книги и нашёл там вот это 11. «ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ТЕОДОТА». То есть автоматический транслит скорее всего превратил букву Θ в Q, звали его Θεόδοτος и речь скорее всего идёт о https://el.wikipedia.org/wiki/Θεόδοτος
Аноним 17/11/20 Втр 07:04:32 50455892
Аноним 17/11/20 Втр 17:36:11 50464493
Аноним 17/11/20 Втр 18:25:13 50465294
>>504644
У него ещё есть учебник латинского с ошибками.
Находятся ведь рисковые парни, которые его издают.
Аноним 18/11/20 Срд 23:25:51 50481195
>>504644
О, а я и не знал, что автор-то - мудак.
Спасибо за бдительность!
Аноним 19/11/20 Чтв 08:54:05 50482996
>>504644
Да, это кстати к вопросу о вредности лингвофриков. Есть люди, которые считают, мол, ну у человека своё мнение, а мы живём в свободном обществе, издать можешь какую хочешь книгу, имеешь право. Но в итоге люди, ищущие действительно научную инфу, путаются и попадают на фриков. Другой пример - словарь русского языка, где каждое русское слово выводится из арабского языка, издан где-то в конце 19 века каким-то деятелем, с тех пор давно учёными опровергнут, но до сих пор, до 2020 года, выдержки из этого "словаря" попадаются в интернете наряду с выдержками из словарей Ожегова-Шведовой и Фасмера. Извините за оффтоп.
мимо из треда русского языка
Аноним 19/11/20 Чтв 13:05:33 50483697
>>495181 (OP)
хочу выучить латинский. красив звучит.

omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica
Аноним 19/11/20 Чтв 19:08:33 50487698
>>504836
Это проходит по мере изучения языка.
Например, любая татуха на иностранном языке выглядит круто пока ты его не знаешь. Потом уже смешно становится.
Я бы дико угарал, если бы встретил пиздюка, который immundum spiritum призывает и делает загадочные пассы руками.
Аноним 20/11/20 Птн 00:38:41 50493499
>>504876
Отнюдь. Латинская фонотактика жиждется на четких, естественно обусловленных принципах; тем самым характерное звучание латыни сильно выделяется на фоне английской, немецкой, упаси бог, русской да и какой-угодно тарабарщины. One could easily >recognise >latin words in a >text - try it!
Аноним 21/11/20 Суб 16:01:10 505058100
>>504934
Не знаю, старина, где ты собрался латынь озвучивать, но я тебя предупредил. Иногда сам книжки латинские читаю вслух, но ничего подобного не замечал. Характерного звучания тоже никогда не слышал: у меня русский акцент, у англичан — английский, у итальянцев — итальянский. Отстойнее всего звучит "восстановленное" произношение, вот оно прямо характерно отстойное. "Принкипиум индиуидуатионис" — тьфу!
Аноним 22/11/20 Вск 14:24:58 505165101
>>505058
Смешнее всего звучат финны, которые ведут радио на латыни. У них латынь звучит как две капли воды похоже на финский, именно из-за того, что они используют финскую ритмику речи.
Аноним 24/11/20 Втр 01:57:09 505419102
посоны, как транслитерировать на греческий слово "чаша"?
Аноним 24/11/20 Втр 04:48:24 505422103
Аноним 24/11/20 Втр 12:12:25 505450104
Аноним 24/11/20 Втр 18:05:34 505493105
Аноним 24/11/20 Втр 18:30:20 505500106
>>505450
Я б написал τσίζικ πίζικ.
Скрин из словаря Сальновой.
Аноним 24/11/20 Втр 18:31:03 505501107
chtenie.png 54Кб, 760x900
760x900
Аноним 24/11/20 Втр 21:22:14 505518108
>>505501
это что, учебник русского для греков? А почему на русском?
Аноним 24/11/20 Втр 23:04:52 505536109
посоны, я пока в новогреческом не шарю. Только начинаю присматриваться чо к чему. Я сам по жизни интроверт и асоциален, а к людям отношусь враждебно, поэтому репетиторы отпадают. Буду в одного мутить. Чо обычно рекомендуют почитать начинающим? Ну типа самоучитель для чайников.
П.С. наткнулся на курс http://kypros.org/LearnGreek/ Послушал начало, вроде ничо так. Кто-нить его уже полностью прослушал? После него я стану греком?
Аноним 25/11/20 Срд 06:30:13 505563110
>>505536
посоны, по самоучителю отмена. Уже надыбал. Там всё максимально разжёвано, как для аутистов. Мне самое то.
Эта, посоветуйте кокое-нить греческое радио, можно новостное, чо-то типа голоса америки, ну чтоб болтали 24/7. Я нашёл парочку, но там по ночам какие-то симфонии крутят. Я греческий язык собрался изучать, а не музыкальное образование получать.
Аноним 25/11/20 Срд 21:14:22 505628111
>>505518
Не-а, это греческо-русский и русско-греческий словарь А. В. Сальновой, изданный в Москве (>>499048). Перед греческо-русским словарём идёт такая же табличка, только содержит она греческий алфавит и чтение его букв на русском языке. Правила чтения там даны, чтоб человеки могли пользоваться словарём, однако и вправду выглядит странно, что шапка таблицы, которую уже скинул, и правила, за ней идущие, написаны на русском, так как они, думаю, представляют большую ценность для греков. Хотя, книга ведь как бы "русская", так значит, и должна быть написана на русском.
Аноним 26/11/20 Чтв 01:06:02 505664112
посоны, где взять прописи греческого для школоты? Хочу быстро красиво писать.
Аноним 26/11/20 Чтв 01:49:23 505672113
Аноним 26/11/20 Чтв 01:51:49 505673114
Аноним 26/11/20 Чтв 11:47:40 505685115
>>505672
Ищи дальше, есть греческий курсив.
Аноним 26/11/20 Чтв 13:42:22 505690116
>>505685
Да, нашёл. В учебнике Рытовой для 5 класса. Там чотко всё показано. Как я понял сами нэйтивы не очень это практикуют. Странно.
Аноним 26/11/20 Чтв 17:05:11 505731117
Аноны, спалите годной музыки на греческом
нет, в гугле не забанили, просто надеюсь, что аноны посоветуют что-то менее очевидное или просто нечто, что заходит именно им
Аноним 26/11/20 Чтв 18:25:02 505748118
Аноним 26/11/20 Чтв 23:22:08 505796119
>>505748
Почему не в фустанеллах?
Аноним 26/11/20 Чтв 23:38:56 505802120
>>505796
чо, хочешь чтоб у нас глаза выпали? Эти красавцы на 1:48 встали раком к залу.
Аноним 26/11/20 Чтв 23:51:53 505804121
>>505802
а потом ещё ножкой так элегантно наверх... хоп
Аноним 28/11/20 Суб 15:37:19 506005122
KORPIKLAANI - B[...].webm 12075Кб, 910x512, 00:02:36
910x512
>>505536
Вот, аноний в предыдущем треде делился своими запасами литературы: >>491016 →
Сам начинал с учебника Погабало, и, думаю, это вполне приличный вариант для начала. Про слушание ушами хочу написать, что, если б, к примеру, я начинал с аудиокурса Берлиц, который я начал уже после Погабало, то это занятие быстро б надоело и было бы брошено, ибо требуется предварительная подготовка, чтоб обучение было понятно, приятно и приносило пользу. Считаю, недостаточно учить фразы и всякие клише, а надо понимать, что они из себя представляют, так что начинать стоит с учебников. Но это всё – ящитаю. А какой ты самоучитель начал самоучить?

>>505664 >>505672
Какие-то беспонтовые прописи, если честно: думаю, они не для школия, а вообще для личинусов, которые грамоте ещё не обучены. Сам тоже прописи искал, но ничего лучше не находил, так что в итоге набивал руку на повторении буковок из учебников и компьютерных шрифтов.
И ещё: чтобы быстро красиво писать, надо знать, что пишешь. Нужен опыт. По мере изучения языка буковки под пером сами начнуть сливаться и виться единой вязью. Может быть.

>>505731
В поисках сурового эллинского митола, если то интересует, можно порыскать по Енциклопæдии Металлум, выставив в расширенном поиске нужную страну исполнителя. Однако, эти (да и не только эти) нацпредатели, являясь носителями прекраснейшего языка, больно любят петь на б-гомерзком английском.
https://www.metal-archives.com/search/advanced/searching/bands?&country=GR
Аноним 29/11/20 Вск 07:01:01 506111123
>>506005
мне на русском не зашло, начал учить по книге на буржуйском языке, от препода критского универа:
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4393?locale=el
там в епуб встроено аудио и челы озвучивают слова, которые тыкаешь. Для таких как я это полезно. Уже более менее получается читать на греческом, хоть и не вдупляю чо там написано.

У меня щас проблема в пополнении словарного запаса. В связи с этим вопрос: где надыбать частотных словарей? Желательно с озвученными словами в голос. На тытруба видел неплохой вариант
https://www.youtube.com/watch?v=DOA70Qj3rFE
но там мало слов. Найти бы в таком же стиле, но побольше, хотябы тыщи 3-5.
Аноним 30/11/20 Пнд 16:57:12 506375124
fPq9Z5qE.jpg 105Кб, 613x393
613x393
А кто-нибудь знает где можно достать адаптированные книги на греческом для начального уровня?
Аноним 30/11/20 Пнд 18:59:30 506397125
Аноним 30/11/20 Пнд 20:41:13 506409126
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов