Иностранные языки

Ответить в тред Ответить в тред
Check this out!
Глоссолалии нить Аноним 29/10/20 Чтв 00:12:45 5019251
Jesus-Cross-3D-[...].jpg 77Кб, 1000x1000
1000x1000
Я начну.

аоаоаоф яо й а о АО элудим элудим элудим с са та Т с са та Т с е у шшшшшшшшш шшшшшш шшш ао нэхад эллим эммуд эннуд ' сафилит ЯО ао е худ а х ялдабаода Х
29/10/20 Чтв 12:13:48 5019582
лалировал в глассо
Аноним 29/10/20 Чтв 19:18:36 5019973
13384882945-copy.jpg 51Кб, 730x555
730x555
4fce0a1e7f09786[...].jpg 40Кб, 564x754
564x754
Аноним 30/10/20 Птн 11:23:33 5021084
щакаламащакаламащакаламаджьызасолёдолёдджьызасщакаламащакаламащакаламаесеээсолёдеээээс
Аноним 30/10/20 Птн 23:21:42 5022415
Э нефеш, до уэт ха хум м’ арах гатах. Еи нук? Ан хао ва, Ведауа. Наффу! Йо ва агмад! Йо ва агмад! Ибн агхам. Йо ва агхам баметун. Ми хум, йо ва хум, ийех. Хум йо ва… А! Ид? А! Хайй а хум ва хум. Шадбуш ад. Хум-хум-хум. Хум… Джет хау ка арах. Галах ва ийеха ва хум, йа кичьяла а. Малка ва дурра, хау кичьяла а, хау кичьяла а. Йе бахир? Але-алла. Ана, ийеха ва ва… Йе. Кичьяла хау ва та ну ахау. Там. Ат ата-та. Йа хум ашида. Йа азма ва хум. Йа азма ва хум. Хайй а хум аша… Ийех. Йе эз рахабах. Але, йе эз Рама… Хум бахи рахабах. Ийех… Йе. Ид? Ийех. Йе. Адик-рахабах. Йе эз Муса йе ‘ ам ма’ ва ва. Йе цвах… Адик… Йе цвах… Йе хум.
Аноним 31/10/20 Суб 16:50:33 5022866
Аноним 19/11/20 Чтв 00:30:14 5048157
Улу бохур сови хузрут. Бистлан гүйдиг. Тархоб улан үргис удар һайдамна нүдэлэн яблуулама. Каздан шадлуй таргудэй! Али джэгэ джөө глори бийтажа авышанабусама и нунана тэрэ амза уланьдана. Амагда үбөөгэ таалган биль гушгыд юмта улашархадан тэрэ хадаяда! Улаа туулда нэгэбэ хаанба. Алты коңһэн га. Нүнын байнда сөөгабархы. Алта нэгэ һарһан, нэгэ үгэгдай бардынга. Үбшагимай болым. Улууз адажгасаа долылжа. Саар ябаһан алта дааһаарны огайад бийгыв. Дэргэ хаанай муршойта.
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов