/Ukr/aine — Україна


Ответить в тред Ответить в тред

Check this out!
<<
Назад | Вниз | Каталог | Обновить тред | Автообновление
39 10 16

Ненависть жидів до всіх людей взагалі, яка Торою Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:09:53 7481501
656555875.png (281Кб, 1079x747)
1079x747
7eaa4084-5cd2-4[...].jpg (496Кб, 960x539)
960x539
9134a031-248c-4[...].webm (6687Кб, 1024x576, 00:00:38)
1024x576
Ненависть жидів до всіх людей взагалі,
яка Торою деякими іншими книгами "Старого заповіту" та Талмудом прищеплюється їм у жидівських школах, синагогах та вихованням у сім'ї. "Аби вони (жиди) могли убити нас усіх, вони б, звичайно, із задоволенням це зробили…" писав Мартин Лютер ще в 16 ст. [18, с.99].

Ненавистю жидів до людей можна пояснити червоний терор, спрямований проти українців, білорусів та інших корінних народів Неохазарської московської імперії. По відношенню до українців терор перейшов у геноцид, засвідчений голодоморами 1921-22 pp., 1932-33 pp., масовими винищенням та виселенням нашого народу на протязі всіх 30-х років, зокрема із Західної України 1939-41 pp. На це є свої підстави. Звичайно, "підстави" з точки зору жидів, але не цивілізованих людей.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:10:42 7481512
Особлива ненависть жидів до українців.
Тисячу років тому між Північним Кавказом, Волгою та Доном існувала Хозарська держава, створена близько спорідненими тюркськими племенами. На початку дев'ятого століття її правителі прийняли юдаїзм і зробили його державною релігією. Хозарська держава була єдиною юдейською державою середньовіччя й найбільшою юдейською державою взагалі за всю історію. В 10–11 століттях після походів наших предків русів на Хозарію (965 р. — Великий Князь Святослав; 985 р. — Великий Князь Володимир; 1083 р. — Тмутараканський (Кубанський) Князь Олег) Хозарська держава перестала існувати. Отже, від Хозарсько-юдейської держави слід пропав. (Вай, вай! Хіба таке можна забувати й прощати?!). Але не від юдеїв-хозар. Значна частина їх розсіялася по Кавказу та Європі. На 85 % сучасні жиди — то юдизовані хозари ("ашкеназі"). Це установлено серйозними науковими дослідженнями, зокрема, і жидівськими (див.[9,12,19], де є посилання на різні джерела). Жиди це добре знають, але офіційно не визнають, бо тоді їхні претензії на Палестину стають безглуздими.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:11:39 7481523
Ну й що, скаже читач. Яке це має відношення до нашого часу? Якщо виходити з нашої вдачі, то ніякого. Але жиди живуть і діють не за нашою вдачею, а за своєю, юдейською. А вона їх вчить, що помста — то священне почуття: "Око за око, зуб за зуба, — яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб'є людину, буде забитий" [20, ЗМ:20,21]. Найгуманнішою частиною Старого заповіту, який є нічим іншим, як пом'якшеним перекладом жидівської "святої книги", є Книга псалмів. Але і тут є незчисленна кількість закликів до помсти над гоями. Так, звертаючись до Саваота-Єгови, жиди просять: "Нехай їхнє село спустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде!" [Пс.69, вірш 26].

Для нас все це здається неймовірним, бо ми виходимо зі своєї логіки та своєї моралі, в основі якої лежить християнський світогляд з його любов'ю, прощенням та милосердям. На цьому, на нашій довірливости та доброті, жиди нас і ловлять. "Катехиз жида в СССР" прямо закликає їх діяти так, щоб ми в це не могли повірити, щоб ми цього не могли збагнути. Нанесені в минулому нам образи ми швидко забуваємо, але для жидів час ніякого значення не має. Не лише до 1917 р. у Московії, але і в наш час в Ізраїлі взаємовідносини між жидами регулюються на основі релігійних книг (Танах, Талмуд), складених 2500–1500 років тому. Уявіть собі, що в Україні взаємовідносини між українцями регулювалися б не Конституцією і сучасним законодавством, а "Руською правдою" Ярослава Мудрого, складеною у першій половині 11 ст. Це було б дикунством. Але із цього стану значна частина жидів не вийшла по сьогоднішній день.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:12:52 7481534
Відомо, що жиди — всесвітні упирі, які жили кров'ю того народу, серед якого поселялися. Скільки крові вони випили з українців, кожен може дізнатися з роботи [15]. Час від часу народне терпіння обривалося, й народи вибухали погромами та вигнанням жидів. Перше засвідчене самими жидами вигнання їх було з Єгипту [20, 1М]. Останній крупний погром був за часів Другої світової війни, коли було знищено біля 1 млн. жидів. Вичерпувалося терпіння і в українців. Визвольна війна 1648–1654 pp. під проводом Б.Хмельницького в значній мірі була спровокована жидами й спрямована проти них. Жидів в Україні тоді загинуло біля 10 тис., вони ж пишуть, що 500 тис., хоч в Польщі, Литві та Україні їх тоді всього жило не більше 100 тис. Від того часу по сьогоднішній день для жидів Богдан Хмельницький — "Хмєль-злодєй", а українці — страшні погромники.

Українці чинили погроми жидів і пізніше, зокрема, за часів Коліївщини 1768 p., бо жиди разом з ляхами немилосердно грабували й знущалися з нашого народу.

Під час жидо-москальської інтервенції і війни за поневолення Руси-України 1918-21 pp. жиди винищили 1 млн. українців [17], про що ми давно забули. Але жиди не забули, що в цій боротьбі загинуло 30–50 тис. жидів, й вважають нас страшними погромниками.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:13:59 7481555
На протязі багатьох століть жиди чинили страшні насильства над українцями. У цьому винні ми самі, бо дозволили сісти собі на шию цим упирям. Інколи, дуже рідко, наш добрий та лагідний народ не витримував й вибухав протестами-повстаннями, під час яких, зрозуміло, гинуло дуже мало жидів. Але жиди ніколи не звинувачують й не картають себе за злочини, що вони чинять Нам чи іншим народам. Після прочуханок вони принишкують й затаюються, вичікують слушної години, щоб помститися. У них це називається "господнім добрим часом".

Для жидівського світогляду (юдаїзму) найхарактернішою рисою є ненависть до всіх нежидів та жадоба помсти. Соломон Лур'є у виданій в Петрограді 1922 р. роботі "Антисемитизм в древнем мире" ([13, с. 291–358]) погоджується з Ед. Мейером, що"…Ввиду своего бессилия в ближайшее время, евреи охотно хоть в фантазии погружаются в мечты об истреблении язычников (тобто, усіх нежидів) — А.К.)… Для еврейского национального духа (жажда мести) не менее характерна, чем проявляющееся в других писаниях универсалистическое мировоззрение…" [13, с.316]. Що ж заважало жидам здійснити цю жадобу помсти? Виявляється…. "им всегда противостояли "хозяева страны", государственные организмы с выработанной военной, административной и полицейской системой, в которую они входили как иностранцы…". Захопивши владу в Московській імперії й установивши тотальну диктатуру, цих "иностранцев" уже не стримували "хозяева страны" та державні структури, й мрію вони зробили дійсністю. Особливу лють викликали у них селяни як носії ненависної їм європейської Білої культури, та сільський труд, до чого жиди непридатні. Масові погроми українців під час жидо-більшовицької інтервенції в Україну 1918-21 pp., голодомори 1921-22 pp., 1932-33 pp., масові вбивства та виселення українців в 1929–1941 pp. — все це було вчинено для здійснення клятви над "гайдамаками", складеної на престіл Єгови, жидівським "господнім добрим часом". Це була справа рук не лише жидів в СССР, але усього світового жидівства, про що говорять як наведені у цьому нарисі факти, так і ще більша кількість не наведених, але добре відомих.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:15:27 7481566
Ось ще одне із свідчень самих жидів:

"Представником від уряду до нашої "Joint Distribution Commission" був виділений молодий жид Капустянський, який носив медалі за хоробрість і відданість Совєтам, бо це він керував справою ліквідації, як вони говорили, бандитів України, і він зробив добрий джаб… Він не крився зі своїми подвигами: ми стерли цілі селища і повбивали населення, щоб знищити місце схову для бандитів. Він захоплено розповідав про тортури, які вони застосовували до населення, їх стратегію в ловлі бандитів і його особисті акти у виконанні тортур, бо він був одним із тих, що виконували цю брудну роботу… Я є щасливий, — говорив він, — що мені надано привілей мститися за злочини проти мого народу і я буду продовжувати робити це, поки мене не уб'ють" ("Borne a Jew" by B.Bogen, p. 311–312, цит. за [14, с.173]).

Чи змінилося ставлення жидів до українців від того часу? Ні в найменшій мірі, бо воно визначається такими положеннями: "всі українці відомі антисеміти від найдавніших часів до сьогодні… Всіх антисемітів треба винищувати як найгірших злочинців" (Мордель Джорг, редактор ізраїльського журналу "Круг", цитовано за 22, с.95, 96). Під час Другої світової війни українці врятували тисячі жидів (не від великого розуму, а від великого дурисвітства), мабуть, більше, ніж будь-який інший народ у Європі, але це не заважає жидам вважати, що українці мало не партнери Гітлера, "наці-криміналес". Не маючи на це доказів, вони фабрикують справу про співпрацю з фашистами на громадянина США українського походження Івана Дем'янюка, возять його у клітці по всьому Ізраїлю, показують і розказують дітям, які страшні ці українці. (Врешті-решт за відсутністю доказів невинного чоловіка довелося відпустити). І це в той час, коли Нюрнберзький міжнародний суд за злочини проти людства не засудив жодного українця, але засудив 48 жидів! (див.[21]). І не дивно, бо "серед табірного начальства, тих же жорстоких капо, а також в зондеркомандах", які тероризували, знищували й ховали в'язнів, було багато жидів, як свідчить відомий художник, колишній в'язень концтаборів Михайло Савицький [23].

На жаль, голодомори, масові розстріли та виселення, Друга світова війна та події після неї нічому не навчили українців. Але якщо ми не тямимо вчитися на чужих помилках, то врешті-решт треба ж колись почати вчитися на власних нещастях.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:16:00 7481577
"Звільнення" Руси-України від українців та заселення її жидами.
"Ще в кінці минулого та на початку нашого століття сіоністські провідники планували створити власну державу. Місця для поселення хозарів-жидів розглядалися різні… Ці землі не були пустельними, а густо заселеними, але інтереси місцевого населення до уваги ніхто не брав. Воно повинно було або полишити свої одвічні землі, або бути знищеним. Невелика частина, якій хозари милостиво дозволили б залишитись, мала набути статусу рабів-іноземців, як це ми і бачимо зараз в окупованій хозарами Палестині.

Після приходу хозарів до влади в Московській імперії постало питання про створення їхньої держави в Руси-Україні… Щоб поселити тут хозарів, українців треба було знищити або виселити, що жидівський московський уряд і почав планомірно здійснювати з 1928 р. В Руси-Україні для жидів мав бути створений "Сіон"… Вільної землі не було. Щоб дати хозарам землю, її треба було відібрати в українських селян, яких "розкуркулювали" й виганяли із землі" [9, с. 100–103].
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:16:36 7481588
Українські села заселяють своїми жителями простори Сибіру й Колими, а на споконвічних українських теренах Херсонщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя Совєтська влада утворює штучні жидівські поселення. Селяни з оточуючих сіл будували хозарам-жидам будинки та допоміжні приміщення у спеціально спланованих селах, орали й засівали землю, забезпечували худобою, як кріпаки на панському полі. Голодоморами 1932-33 pp. жиди прискорювали "звільнення" України від українців. Заселення України москалями та білорусами, до того ж незначне, було тимчасовим заходом. Пізніше, коли б жиди укорінилися й зросли чисельно, москалів та білорусів в Україні чекала б доля українців, бо Талмуд вчить, що "всі народи, яких Єгова дасть вам (юдеям) в руки, мають бути знищені". Аналіз геноциду у 30-х — на початку 40-х років показує, що до кінця 50-х років українців в Україні вже не було б.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:17:04 7481599
Чому ж винищення українців голодомором не було продовжене в наступних роках? На це є кілька причин. Але якщо хтось думає, що жиди вдовольнили жадобу помсти і заспокоїлись, то глибоко помиляється, знову ж таки, виходить зі своєї, а не жидівської логіки.

Одна з причин — треба ж було комусь землю обробляти, за худобою доглядати, гній вивозити, щоб правлячий народ міг безтурботно і ласо жити. Але вона не є головною, бо в Московії було достатньо рабів неукраїнського походження. Значно важливішим було те, що на початку 1933 р. до влади у Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Гітлером, які відверто демонстрували юдофобські настрої і невдовзі показали всьому світу, що без жидів можна швидко досягти прогресу в економіці та добробуті населення. Жидам тепер треба було думати про самозбереження та удушення прецеденту, бо німці дали приклад іншим народам. Саме тому в 1933 р. відбулося тепле і зворушливе єднання жидів-капіталістів Америки з жидами-комуністами Московії. Ослаблені та психічно зломлені терором та голодоморами, українські селяни мали тепер сприяти побудові військового комплексу та стати гарматним м'ясом у запланованій ще 1933 р. війни з Німеччиною. Але геноцид українців продовжувався. З 1933 по 1941 pp. правляча кліка винищила понад 3 млн. українців, головним чином інтелектуальну та найбільш активну верству — вчених, письменників, вчителів, інженерів, агрономів і навіть компартійну та совєцьку адміністрацію, а в Західній Україні — ще й священників, активних просвітян тощо.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:17:39 74816010
Було б великою помилкою вважати, що жиди залишать нас у спокої. А тому наша бездіяльність й потурання їм можуть обійтися нам дуже дорого. Уже й зараз, коли ще є живі свідки голодоморів, вони до того знахабніли, що повчають нас: геніальний Тарас Шевченко зовсім не той, за кого ми його приймаємо, що і поет він слабенький, і взагалі — вурдалака, хуторянський філософ, а "Кобзар" — "кровавая біблія". І проковтнули ми це жидівське блювотиння, і ніхто тим жидам із "Кієвскіх Ведомостей" руки не поламав, голови не розбив. Але до часу!

Якщо жиди дадуть інші пояснення, чому вони винищили понад 20 млн. українців, ми вислухаємо, бо суд зобов'язаний вислухати й найстрашніших злочинців. Але їхній гевалт на зразок того, що вони гнані, нещасні, переслідувані й самі були жертвами, треба відкидати a priori (заздалегідь), бо він має таку ж цінність, як дірка від бублика. На це не треба й папір витрачати.

Зважаючи на двадцять мільйонів жертв українців, повну й колективну відповідальність за які несуть жиди, звання "антисеміт" в Україні набирає смислу "патріот", "захисник Вітчизни" тощо. І навпаки, "жидолюб" приймає протилежний смисл. Саме ці мерзотники забезпечують жидам можливість по сьогоднішній день вільно грабувати й глумитися над нашим знедоленим і замордованим народом.
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:18:31 74816111
Що ж робити, скаже читач. Кагановича, Молотова та Сталіна, як і тих жидів-енкаведистів, давно немає, компартія зовсім не та, отже, відповідати за геноцид нашого народу немає кому. Та не поспішаймо з висновками. Вихід підказали самі жиди.

В 1945 р. німецької націонал-соціалістичної партії не стало, а її керівники були або вбиті під час війни, або страчені, або поховалися. Та жиди не розгубилися. І хоч у Другу світову війну, яку вони самі ж й спровокували, вони постраждали значно менше від деяких народів, зокрема, українців, білорусів та поляків, поразку німців та відносно невелику кількість загиблих жидів вони зробили джерелом великого ґешефту. "За злочини націонал-соціалістів перед жидами нехай відповідає увесь німецький народ", кажуть вони. Але німецький народ — це й антифашисти, й ті, що під час війни були дітьми й страждали від американських бомбурдувань та совєтських танків, й ті, що народилися після війни. Далі жиди збільшують кількість своїх жертв принаймні у шість разів й 50 років змушують німців виплачувати репарації за "загиблих", але кому? — державі Ізраїль, яка від війни не постраждала, бо в той час взагалі не існувала, куди переїхали жиди з країн, які й участи у війні не брали! Тобто, на тих нещасних загиблих жидах наживалися усі жиди світу, а держава Ізраїль виступила представником і правонаступником усіх жидів взагалі. Але в такому разі вона має й відповідати за злочини жидів, які значно більші й очевидніші від злочинів, що німецькі фашисти чинили проти жидів.

Отже, держава Ізраїль має покаятися перед українцями за злочини геноциду й приступити до виплати репарацій за вбивство жидами 20 млн. українців у відповідности з тими нормами, які жиди отримували від Німеччини, а окрім того, за зруйнування нашого сільського господарства, укладу життя та знищення культурних цінностей, шкода від чого в історичній перспективі була значно більшою, ніж від масового народовбивства. Зважаючи на те, що світовий жидівський капітал допоміг жидам прийти до влади у Московії, фінансувавши їх величезними сумами грошей та направивши своїх людей під виглядом агітаторів-більшовиків, що одні жиди вимордовували українців, а інші внаслідок жидівської солідарности цей злочин замовчували, що "не будь інтернаціональної змови жидівства, здійснення "господнього доброго часу" було б абсолютно неможливим ні при яких обставинах, ні при яких умовах, ні при якій ситуації" [14, с.71], колективну відповідальність за злочини геноциду несуть усі жиди світу. І немає їй строку давности.

До того часу, поки світове жидівство не покається перед українцями й не приступить до виплати компенсацій за злочини й заподіяну нам шкоду, діяльність жидів в Україні має бути обмежена.
Безосібний ID: Яволод Ермінгельдович  16/06/19 Вск 20:25:19 74816312
>>748150 (OP)
>Ненависть жидів до всіх людей взагалі
>шизик который хочет убивать всех кто не вписывается в его манямирок с Белыми
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:30:52 74816413
>>748163
Перший жидоунтер запалав.
Безосібний ID: Яволод Ермінгельдович  16/06/19 Вск 20:43:20 74816714
изображение.png (243Кб, 300x300)
300x300
>>748164
Лол. Ты ведь и есть тот самый жид который хочет убивать людей
Безосібний  # OP 16/06/19 Вск 20:51:14 74817115
9471356e-fc78-4[...].webm (6006Кб, 640x360, 00:01:17)
640x360
86215e41-0726-4[...].jpg (530Кб, 1473x1135)
1473x1135
>>748167

хуцпа така хуцпа. Я Білий і жидорва буде мені платити БОД.
Безосібний ID: Сонцедар Євстафійович  17/06/19 Пнд 14:58:32 74825016
Корисний тред.
Безосібний ID: Добрисвіт Едуардович  22/06/19 Суб 01:43:51 74925417
Смерть жидам.
Безосібний ID: Білян Робертович  25/06/19 Втр 16:45:58 74991418
Об чем ви таки говоrите, 75% населения выбрали президентом открытого жида, который этого никогда даже и скрывать не пытался (см.педивикию). Ну и свору себе собрал соответствующую. Пізда Хохляндії, и так нам, блять, и надо.
Безосібний ID: Вратан Кімович  25/06/19 Втр 18:06:26 74996519
>>749914
чтобы украинцы выбрали еврея - это надо было до такого днища страну довести...
Безосібний ID: Ревун Вілісович  25/06/19 Втр 18:47:30 74999320
>>749965
Такий великий а вірить у вибори
Безосібний ID: Вратан Кімович  25/06/19 Втр 21:05:42 75005621
>>749993
Я знаю уровень зоологического антисемитизма жителей Украины, идущий ещё с давних времён, с 14-15 века. Стоит ли говорить, что евреи Киева в советское время стремились уехать поступать в Москву или Питер, понимая, что учиться в Киеве им не дадут? Или что все еврейские погромы в Российской Империи были на территории Украины (а также, немного в Белоруссии и Польше, хотя там было сконцентрировано максимальное количество еврейского населения)?

Так что, если украинцы выбрали себе еврея - любым способом, даже пусть олигархи всю ночь бюллетени сами рисовали - это даже не звоночек, даже не свисток, это паровой котёл ёбнул.
Безосібний ID: Далемир Азович  25/06/19 Втр 21:12:13 75005822
image.png (32Кб, 654x463)
654x463
>>749993
Двачую. Подписываешь на 5 лет больничный лист, а там уже не важно.
Безосібний ID: Далемир Азович  25/06/19 Втр 21:12:51 75005923
>>750058
Точнее подписываешься о получении такого, а на то, что бросают в урну (тоже примечательно) всем наплевать.
Безосібний ID: Білян Робертович  25/06/19 Втр 21:35:48 75006524
>>750056
Шизик, ты хоть понимаешь, что опровергаешь сам себя?
Безосібний ID: Ревун Вілісович  25/06/19 Втр 22:24:28 75006925
>>750056
Це наслідки жидоокупації та голодоморів.
Безосібний ID: Хотян Аріфуллович  27/06/19 Чтв 03:10:32 75041226
>>750410
Кацапи раби жидів. Голодомор був на Поволжжі, бо там жили Білі Українці-Руси - жовтий клин.
Безосібний ID: Хотян Аріфуллович  27/06/19 Чтв 08:15:01 75042027
>>750415
Саме через білих слов'ян українців.
Безосібний ID: Сіріус Юхимович  28/06/19 Птн 01:21:14 75070128
Смерть жидам і їх рабам кацапам.
Безосібний ID: Мовчан Миколайович  30/06/19 Вск 04:05:11 75104229
Ріж раввинів!
Безосібний ID: Мовчан Миколайович  01/07/19 Пнд 07:00:52 75120830
14
Безосібний ID: Добромисл Никифорович  01/07/19 Пнд 10:53:23 75122331
14
Безосібний  # OP 02/07/19 Втр 13:19:13 75170632
14
Безосібний ID: Мовчан Миколайович  10/07/19 Срд 14:05:35 75438533
Жидота, Іран скоро вас знищить, трамп не спасе.
Безосібний  # OP 13/07/19 Суб 23:32:32 75572934
Как затевалось [...].mp4 (2761Кб, 1280x720, 00:01:28)
1280x720
Безосібний ID: Радимир Захарович  21/07/19 Вск 21:07:38 76078835
15637284051010.jpg (33Кб, 708x515)
708x515
Безосібний ID: Милодар Лазаревич  19/08/19 Пнд 20:10:35 76902736
429f7957b45066e[...].gif (6277Кб, 480x270)
480x270
Безосібний ID: Геннадій Наріманович  19/08/19 Пнд 22:17:00 76903437
15662407258880.jpg (126Кб, 1200x555)
1200x555
15662409690931.jpg (127Кб, 960x720)
960x720
15662400502770.png (1275Кб, 920x1105)
920x1105
15662412438820.jpg (287Кб, 1280x850)
1280x850
Безосібний ID: Радимир Захарович  23/08/19 Птн 06:36:47 76936538
004.jpg (76Кб, 299x448)
299x448
Безосібний  # OP 03/09/19 Втр 01:17:04 77073639
15674605939330.webm (2252Кб, 640x360, 00:00:33)
640x360
Безосібний ID: Світлогор Станиславович  06/09/19 Птн 08:23:07 77134240
Коли жиди почнуть каятись за Голодомор?
Настройки X
Ответить в тред X
15000 [S]
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов