Главная Настройка Mobile Контакты NSFW Каталог Пожертвования Купить пасскод Pics Adult Pics API Архив Реквест доски Каталог стикеров Реклама
Доски


[Ответить в тред] Ответить в тред<<
[Назад][Обновить тред][Вниз][Каталог] [ Автообновление ] 77 | 13 | 37

Шлюхи в Амстердаме протестуют против борделей с секс куклами Аноним 02/04/18 Пнд 20:37:49  2631167  
RRRAGE! 2

sex robot.webm (9119Кб, 1280x720, 00:00:34)
Over 200 sex workers and sympathizers are protesting in Amsterdam against the opening of more Red Light District brothels with just real sex dolls. From the Oudekerksplein, located in the heart of the Red Light District, they walked to city hall, to offer the local mayor a petition. Sex doll specific brothels have been popping up all over the Red Light District in Amsterdam. There are already 10 window brothels that only offer so called “real doll” services for male and female customers. 15 more of such window brothels are planned to open next month in Amsterdam’s Red Light District.

According to TROTS, the Dutch association for sex workers who organise the demonstration, up to 30 sex workers have lost their jobs due to the newly arrived sculpted competition. “Our women simply can’t work 24/7 and won’t do everything that the customers demands.” Red Light District brothels with sex dolls also offer their services at a far lower rate, thus undercutting the sex workers who work in the area. The sex doll brothels can charge less because dolls are cheap to maintain, the brothels don’t need to invest in security measures and they pay lower rents because of lower insurance costs. Because of a loophole in the current Dutch laws, sex doll brothels can also stay open 24/7 whilst the brothels with actual women don’t have this option.

“Sexuality should be about human interaction and emotion, not automation and a factory line. Prostitution is an age-old tradition in Amsterdam that started around the Old Church” states TROTS in the petition. “Human prostitution is inextricably linked to the Red Light District, deeply rooted in the social structure of the area and part of the open-mindness of the Dutch. It makes the area a central part of the Amsterdam and Dutch cultural heritage. Throwing that all away in favor of sex dolls and automation would be a disgrace.”

Eena Pril, a brothel-owner, owns a few Red Light District brothels and recently invested in seven male sex doll robots for her predominately female clients. “I noticed the need for robot-prostitutes when I asked women around me if they’d be interested in this. One can hardly distinguish the difference between robots and real men. The robot-prostitutes perform every given command and understand English, Spanish and Dutch.

Three of the popular sex-robots closely resemble famous male stars Brad Pitt, Leonado di Caprio and Peter André. Their erotic services cost 25 euro per 15 minutes, a fixed price. Eena Pril often gets positive responses from her clients via anonymous Telegram messages, she reads a few: “OMG, Brad was heaven! Finally, a man who gets what I want!” and “I loved it when Peter said that I’m a mysterious girl”

http://www.amsterdamredlightdistricttour.com/news/prostitutes-protest-red-light-district-brothels-with-sex-dolls/
Аноним 02/04/18 Пнд 20:41:35  2631199
RRRAGE! 1

>>2631167 (OP)
>Шлюхи в Амстердаме протестуют
Хули рыночек их порешал, шлюхам придется теперь демпинговать.
Аноним 02/04/18 Пнд 20:42:45  2631211
RRRAGE! 2

31.jpg (132Кб, 966x644)
У голландцев есть невсратые шлюхи ???
Аноним 02/04/18 Пнд 20:42:51  2631213
RRRAGE!

25 евро за 15 минут?
Охуеть.
Аноним 02/04/18 Пнд 20:43:02  2631215
RRRAGE! 7

>>2631167 (OP)
>быдлоязык
Обсуждайте сами такие новости.
Аноним 02/04/18 Пнд 20:43:46  2631223
RRRAGE!

1522683891168.jpg (89Кб, 756x960)
Аноним 02/04/18 Пнд 20:43:55  2631225
RRRAGE!

>>2631215
Прощайте, месье.
Аноним 02/04/18 Пнд 20:49:09  2631281
RRRAGE! 14

Ну при всех недостатках, я за живых. Нет ничего приятнее, чем запах женщины, осязание, вкус, при интимной близости, ну конечно когда чуствуешь физически биение сердца другого человека.
Не знаю кому как а у меня крышу сносит от такого
Аноним # OP  02/04/18 Пнд 20:51:05  2631297
RRRAGE!

sobaka.jpg (79Кб, 1049x1049)
>>2631281
Да у тебя и от собаки сносит
Аноним 02/04/18 Пнд 20:55:19  2631334
RRRAGE!

>>2631297
Панин, уходи с моих двачей
Аноним 02/04/18 Пнд 20:55:27  2631335
RRRAGE! 3

ПЕРЕВОД НА ОБЩЕДВАЧЕВСКИЙ:

Понад 200 працівників секс-бізнесу та співчуваючі протестують в Амстердамі проти відкриття більше червоних ліхтарів з борделів тільки реальний секс ляльки. Від Oudekerksplein, розташованому в самому серці кварталу червоних ліхтарів, вони йшли до мерії, щоб запропонувати місцевому меру петицію. Секс ляльки конкретні притони були з'являтися по всьому кварталу червоних ліхтарів в Амстердамі. Є вже 10 вікна борделів, які пропонують тільки так звана "справжня лялька" послуги для чоловіків і жінок-клієнтів. Ще 15 таких вікон борделів планується відкрити в наступному місяці в район червоних ліхтарів Амстердама.

За даними трусить, голландської асоціації секс-працівників, організувати демонстрацію, до 30 секс-працівників втратили свої робочі місця через новоприбулих скульптурні конкуренції. "Наші жінки просто не може працювати 24/7 і не робити все, що купівельні попити." Червоних ліхтарів борделів з секс-ляльки також запропонувати свої послуги за значно меншою швидкістю, тим самим підриваючи секс-працівників, які працюють у цьому районі. Секс ляльки публічні будинки можуть стягувати менше, тому що ляльки не дешеві в обслуговуванні, борделі не повинні інвестувати в заходи безпеки і вони платять меншу орендну плату за зниження витрат на страхування. Через лазівки в поточному голландськими законами, секс ляльки публічні будинки також можуть залишатися відкритими 24/7, у той час як борделі з справжніми жінками не мають цю опцію.

“Сексуальність повинна бути про взаємодію людини і емоції, а не автоматизація і лінії фабрики. Проституція-це вікові традиції в Амстердамі, який розпочався біля старої Церкви" держави трусить в петиції. “Людська проституція нерозривно пов'язана з району червоних ліхтарів, глибоко вкорінені в соціальній структурі регіону і частина відкритого способу мислення голландців. Це робить район у центральній частині Амстердама і голландський культурної спадщини. Кидати це все на користь секс-ляльки та автоматизації буде ганьба."

Панюшкіна квітня, бордель-власник, володіє кілька червоних ліхтарів борделів і недавно інвестував в сім чоловік секс ляльки роботи для неї переважно жіночим клієнтам. “Я помітив, що потрібно для роботів-повій, коли я просив жінок навколо мене, якщо вони були б зацікавлені в цьому. Навряд чи можна відрізнити різницю між роботами і справжніх чоловіків. Робот-повії виконають кожен дав команду і розуміти англійську, іспанську та голландська.

Три найпопулярніших секс-роботи нагадують відомі чоловіки зірки Бред Пітт, Leonado Ді Капріо і Пітера Андре. Свої еротичні вартість послуги 25 євро за 15 хвилин, фіксована ціна. Панюшкіна дод часто отримує позитивні відгуки від своїх клієнтів через анонімні повідомлення по телеграфу, вона читає кілька: “ОМГ, марення був рай! Нарешті, людина, яка отримує те, що я хочу!" і "я любив його, коли Петро сказав, що я загадкова дівчина"
Аноним 02/04/18 Пнд 21:01:34  2631381
RRRAGE! 4

хохол скозал.webm (802Кб, 1280x720, 00:00:11)
>>2631335
Аноним 02/04/18 Пнд 21:02:00  2631385
RRRAGE!

>>2631167 (OP)
Пусть сосут хуй. OH WAIT. Эпоха поклонения перед живой пиздой уходит в прошлое.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:14:11  2631451
RRRAGE! 8

>>2631385
More like эпоха хуеносцев уходит в прошлое, так как они становятся окончательно не нужны.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:14:48  2631457
RRRAGE! 1

>>2631213
1800р за 15 минут. Халява, честно говоря.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:16:12  2631464
RRRAGE! 1

>>2631213
Ты бы уже 5 раз за это время кончил, а теперь представь, что кому-то придется чистить куклу от твоей грязной украинской спермы, свинота.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:16:13  2631465
RRRAGE!

15187363354300.jpg (11Кб, 201x220)
>>2631167 (OP)
Хаха! Грядёт освобождение!
Аноним 02/04/18 Пнд 21:17:26  2631475
RRRAGE!

Любопытно что сельди хотят робота. Хуле тоже понять можно устали от скорострелов (вроде меня) и короткостволов (вроде тебя анон).
Аноним 02/04/18 Пнд 21:17:53  2631482
RRRAGE!

>>2631281
Ты сейчас про проститутку говорил?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:17:58  2631483
RRRAGE! 2

Был я в этих ваших красных фонарях, там половина шлюх - хохлухи как и везде
Аноним 02/04/18 Пнд 21:19:00  2631487
RRRAGE!

>>2631483
Хохлухи красивые хоть бывают. А там ебаные динозавры. Да еще помню где то читал отчет что баба как бревно, то не трогай это не делай, смотрит на часы постоянно. Да зачем они такие нужны.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:22:12  2631505
RRRAGE!

>>2631215
>>2631335

Аноним 02/04/18 Пнд 21:22:42  2631511
RRRAGE!

>>2631167 (OP)
Может даже у нас разрешат, как думаешь анон? Хочется легальный бордель.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:25:02  2631519
RRRAGE!

>>2631167 (OP)
Дык пусть подстраиваются под рыночек, делают бонусом к сексу ещё и эмоциональные услуги. Отыгрывать типажи из японских эроге-гаремников, например. Или всякие сюжетные секс-приключения, ролевые игры, бдсм с выраженной эмоциональной составляющей. Ебля должна быть искусством, а не бездушным подставлением пизды.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:25:06  2631522
RRRAGE!

>>2631511
Не разрешат.

В европе в большинстве стран запретят даже продажу искусственных вагин, кукол, чтобы не ломали рыночек и держали хуемразей в узде.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:25:44  2631528
RRRAGE!

>>2631297
ну такую-то собачку я не прочь выебать
Аноним 02/04/18 Пнд 21:26:49  2631537
RRRAGE!

>>2631519
Да ленивые шлюхи ничего не хотят делать. Появился сильный конкурент, давай блядь двигай жопой делай что нибудь. Нет буду сидеть орать про угнетения. Сука какие шлюхи тупые. Обоих полов само собой.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:29:57  2631550
RRRAGE!

>>2631457
я за 5к в моем мухосранке могу бывшую однакласницу на ночь снять, нахуй мне на час?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:30:29  2631555
RRRAGE!

>>2631522
>держали хуемразей в узде.
Ты видно не читал ОП пост. Там и М и Ж роботы. И тян текут, быдло боится.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:31:20  2631558
RRRAGE!

>>2631482
Чувак, "проститутка" от "не проститутки" ни чем не отличается
Аноним 02/04/18 Пнд 21:33:33  2631570
RRRAGE!

>>2631211
конечно. безвиз же.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:39:53  2631608
RRRAGE!

14648947158.jpg (42Кб, 480x615)
>>2631558
Чувак, там выше говорилось о душевном тепле, слушании биения сердца и прочей романтике. С проституткой? Ты серьёзно?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:43:08  2631627
RRRAGE!

>>2631608
скажи мне в чем разница между сексом за деньги и бесплатно?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:46:45  2631643
RRRAGE! 1

>>2631281
Похуй за кого ты. Не мешай любителям железа. Сам можешь ебать свою тушку сколько влезет, цена ей теперь будет ниже обычного.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:47:12  2631646
RRRAGE!

>>2631627
Ты явно не тот анон, с которым я начал беседу. Он знал разницу. Поэтому не вижу смысла повторять его слова с которыми я спорил. Просто перечитай карту ответов снизу вверх.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:47:15  2631647
RRRAGE!

изображение.png (485Кб, 452x452)
>>2631627
Попробуешь - узнаешь.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:48:13  2631653
RRRAGE!

>>2631555
Тянкам оставят, хуемразям все запретят.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:50:17  2631665
RRRAGE!

>>2631627
Секс за деньги - как фап в кабинете уролога на сдачу анализа спермы.
Секс с любимым человеком - как фап в своей уютной сычевальне на любимый прон.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:50:25  2631666
RRRAGE!

>>2631647
Ясно.понятно.Боевые пикчи, что же дальше?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:50:48  2631672
RRRAGE!

>>2631646
Блажен кто верует
Аноним 02/04/18 Пнд 21:51:15  2631675
RRRAGE!

>>2631672
Больше Блажи для Веры!
Аноним 02/04/18 Пнд 21:52:45  2631683
RRRAGE!

>>2631665
фантазии. Ну а ты куртизанок выбираешь не по симпати что ли? лишь бы какая главное присунуть?
Аноним 02/04/18 Пнд 21:52:55  2631685
RRRAGE!

>>2631627
Бесплатно, как правило, дороже выходит
Аноним 02/04/18 Пнд 21:53:59  2631691
RRRAGE!

>>2631675
Романтика? Она у тебя в голове.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:54:07  2631693
RRRAGE!

>>2631528
А я бы ее поцеловал
Аноним 02/04/18 Пнд 21:54:25  2631694
RRRAGE!

>>2631683
>ты куртизанок выбираешь
Нет. Я не шлюхоёб.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:54:47  2631696
RRRAGE!

>>2631665
Секс с бревном - как фап в кабинете уролога на сдачу анализа спермы.
Секс в презервативе - как фап в кабинете уролога на сдачу анализа спермы.
Секс с селедкой старше 16 лет - как фап в кабинете уролога на сдачу анализа спермы.
Вагинальный секс - как фап в кабинете уролога на сдачу анализа спермы.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:54:57  2631697
RRRAGE!

>>2631691
Хуй тебя знает, что ты хочешь доказать.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:55:38  2631703
RRRAGE!

>>2631685
Не всегда. Ты путаешь блядство, проституцию, и секс по взаимной симпатии
Аноним 02/04/18 Пнд 21:57:49  2631715
RRRAGE!

>>2631703
>и секс по взаимной симпатии
В голос с руснявой шкуры.
Аноним 02/04/18 Пнд 21:58:49  2631727
RRRAGE!

>>2631697
Я говорю что секс за деньги ни чем не отличается от секса бесплатно если тебе партнер нравится.
А если тебе нравится женщина то не важно за деньги трах или бесплатно Смекаешь?
Аноним 02/04/18 Пнд 22:00:17  2631737
RRRAGE!

>>2631694
Не шлюхоеб или не ходок по проституткам? Ты определись для начала
Аноним 02/04/18 Пнд 22:00:41  2631743
RRRAGE!

>>2631696
Что то не замечал особой разницы с резинкой или без. А вот после того как хватанул один раз трепак сразу разницу заметил. Так что без резинки не суюсь теперь никуда.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:01:20  2631747
RRRAGE!

image.png (288Кб, 452x452)
>>2631685
Аноним 02/04/18 Пнд 22:01:33  2631750
RRRAGE!

15224066404420s.jpg (4Кб, 170x170)
>>2631715
>В голос с руснявой шкуры.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:04:11  2631773
RRRAGE!

>>2631665
Хуйня. Секс тем приятнее, чем ебабильней тян в рамках твоего вкуса. Любимый человек обычно не такой уж ебабельный, да и надоедает очень быстро.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:04:44  2631778
RRRAGE!

>>2631381
сука, как же я ору с этой шебмки
Аноним 02/04/18 Пнд 22:06:50  2631795
RRRAGE!

>>2631685
Парадокс но таки да.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:07:28  2631800
RRRAGE!

>>2631773
С любимым человеком редко удаётся поебаться. Обычно большинство людей проёбывают счастья и до конца жизни живут с уёбищной дурой подвернувшейся под руку. А любимую только вспоминают в мечтах.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:09:01  2631815
RRRAGE!

139480271519982[...].jpg (329Кб, 973x412)
DAILY REMINDER
Аноним 02/04/18 Пнд 22:13:07  2631833
RRRAGE!

>>2631800
Нету никаких любимых людей, это уже совсем какой-то детский лепет. Тебе сколько лет?
Аноним 02/04/18 Пнд 22:13:48  2631836
RRRAGE!

>>2631833
Больше, чем тебе.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:14:08  2631838
RRRAGE!

>>2631727
ну а как, если она мне начинает по-настоящему нравиться, только когда к сексу прилагаются прогулки, общие интересы и всё остальное, что называют душевной близостью? с проституткой такого не бывает никогда, просто потому что я её как человека не знаю.

Я не знаю, может быть, для кого-то женщина это как скотина, потому он не вдупляет
Аноним 02/04/18 Пнд 22:16:29  2631857
RRRAGE!

>>2631727
>А если тебе нравится женщина то не важно за деньги трах или бесплатно Смекаешь?
Манямирок шкуры. Деньги всегда деньги.
Аноним 02/04/18 Пнд 22:20:25  2631886
RRRAGE!

25b2916b5c49db6[...].jpg (118Кб, 1024x681)
>>2631857
>Деньги всегда деньги.
Мудэшника-Пидриарха в тебе вижу я глупый пидоран
Аноним 02/04/18 Пнд 22:21:31  2631895
RRRAGE!

>>2631886
Как там на мамкиной шее, мастер?
Аноним 02/04/18 Пнд 22:26:12  2631930
RRRAGE!

>>2631886
Шкуренция подгорает, наез
Аноним 02/04/18 Пнд 22:29:44  2631950
RRRAGE!

>>2631838
>ну а как, если она мне начинает по-настоящему нравиться, только когда к сексу прилагаются прогулки, общие интересы и всё остальное, что называют душевной близостью?
Да, это оно некоторые называют это любовью. По факту это дружба, когда ты чуствуешь родство интересов, целей в жизни, взглядов и т.д. Понимаешь что с этлй женщиной ты готов состарится вместе. А секс да это класно, но в лет 70 это уже будет не особо важно. а если вас больше ничто не связывает то кроме постели, то жизнь будет похожа на ад и израиль.
>с проституткой такого не бывает никогда, просто потому что я её как человека не знаю.
А с ней такого и не должно быть, для неё секс это работа,но работу можно делать хорошо... Смекаешь?
когда гормоны запускают половое влечение, то не особо важно разговоры, и интересы и прочее. Важен секс, а хороший секс это не дрочка женщиной, а ласки, взаимные, поцелуи и т.д. и т.п. и после когда уже наступает приятное утомление, а рядом лежит возбуждающий тебя человек, вот тут и играет и биение сердца, и волосы, и запах, и формы, короче все что ты любишь.

Просто не путай секс и любовь это как говорят в Одессе две большие разницы. Такова моя точка зрения объяснил как мог, надеюсь понятно.

Аноним 02/04/18 Пнд 22:31:18  2631960
RRRAGE!

Дайте перевод то
Аноним 02/04/18 Пнд 22:31:42  2631963
RRRAGE!

14915774734190.webm (2016Кб, 1280x526, 00:00:09)
>>2631895
>>2631930
)))))Вай гарю гарю Затролели))))))
Аноним 02/04/18 Пнд 22:37:24  2631995
RRRAGE!

>>2631960
Більше 200 працівників секс-бізнесу та симпатиків протестують у Амстердамі проти відкриття більш відкритих бордюрів "Червоного світла" з реальними сексуальними ляльками. З Одекерксплейна, розташованого в самому центрі району Червоного світла, вони пішли в міську раду, щоб запропонувати міському голові подати клопотання. Секс-кук конкретних борделів з'являються по всьому району Червоного світла в Амстердамі. Є вже 10 віконних будинків, які пропонують так звані "справжні ляльки" для чоловіків та жінок. Ще 15 таких відкритих борделів планується відкрити в наступному місяці в районі Червоного світла в Амстердамі.

За даними TROTS, нідерландська асоціація працівників секс-бізнесу, які організовують демонстрацію, призвела до того, що до 30 працівників секс-бізнесу втратили роботу через щойно приїхали скульптурні змагання. "Наші жінки просто не можуть працювати цілодобово і не роблять усе, що вимагає від клієнтів". Відділення червоного світла району з сексуальними ляльками також пропонують свої послуги на значно нижчій ставці, тим самим підриваючи працівників секс-бізнесу, які працюють в цьому районі. . Відкриті секс-клубні куртки можуть стягувати плату менше, оскільки ляльки є дешевими для підтримки, борделі не повинні вкладати кошти в заходи безпеки, і вони платять знижку внаслідок зниження витрат на страхування. Через лазівку в нинішніх законодавствах Нідерландів, секс-кукла борделів також може залишатися відкритою цілодобово, а публічні будинки з реальними жінками не мають цього варіанта.

"Сексуальність повинна полягати у взаємодії людини та емоціях, а не на автоматизації та фабричній лінії. Проституція - це вікова традиція в Амстердамі, яка розпочалася навколо Старої Церкви ", - йдеться у зверненні" Троц ". "Проституція людини нерозривно пов'язана з районом Червоного світла, глибоко вкоріненою в соціальній структурі області та частиною відкритості голландців. Це робить територію центральною частиною амстердамської та голландської культурної спадщини. Забрати те, що всі віддають перевагу секс-ляльки та автоматику, буде ганьбою ".

Еена Пріл, власник борделя, володіє кількома людьми, що займають публічні офісні площі, і останнім часом інвестували в семи чоловічих роботів-сексуальних ляльок для переважно жіночих клієнтів. "Я помітив потребу в роботах-повій, коли я запитував жінок навколо мене, якщо вони зацікавлені в цьому. Навряд чи можна відрізнити різницю між роботами та реальними чоловіками. Роботи-повії виконують кожну задану команду і розуміють англійську, іспанську та голландську мови.

Три популярних секс-роботів дуже схожі на відомих чоловічих зірок Бреда Пітта, Леонадо ді Капріо та Пітера Андре. Їх еротичні послуги коштують 25 євро за 15 хвилин, фіксована ціна. Еена Пріл часто отримує позитивні відповіді від своїх клієнтів через анонімні повідомлення Телеграми, вона читає кілька: "OMG, Бред був небес! Нарешті, людина, яка отримує те, що хочу! "І" Я любив це, коли Петро сказав, що я таємнича дівчина "
Аноним 02/04/18 Пнд 22:51:46  2632079
RRRAGE!

>>2631643
>Похуй
Похуй тебе чулки
Аноним 02/04/18 Пнд 22:59:29  2632113
RRRAGE!

>>2631213
Я уже спрашивал, но так и не получил ответ. Нахуя платить 25 евро за разок попользоваться, если за 300-400 можно себе купить куклу в личное пользование? Что это за бред?
Аноним 02/04/18 Пнд 23:39:32  2632299
RRRAGE!

>>2631167 (OP)
Классный робот! А как он вообще работает? По какому принципу? И почему он почти не промахивается?
Аноним 03/04/18 Втр 00:20:56  2632481
RRRAGE!

>>2632113
А где её дома держать? не все же такие сычи как ты

с другой стороны, 25 евро это всё равно что пару раз в обед сходить пожрать, ничего особенного
Аноним 03/04/18 Втр 02:41:40  2632948
RRRAGE!

>>2631833
>Нету никаких любимых людей, это уже совсем какой-то детский лепет. Тебе сколько лет?
Есть, но они никогда не пиздят об этом. Им знаменем это перед собой нести не надо.
Пиздят пиздострадальцы (про безответную любовь) и опущенцы (про то что нету любимых людей).
Аноним 03/04/18 Втр 07:38:11  2633396
RRRAGE!

>>2632113
> если за 300-400 можно себе купить куклу в личное пользование?
За 300$ можно разве что крутой мастурбатор купить. Кукла стоит от 3000$.
Аноним 03/04/18 Втр 10:40:06  2634153
RRRAGE!

>>2631335
>Кидати це все на користь секс-ляльки та автоматизації буде ГАНЬБА

Двачую, в переводе гораздо лучше.


Топ тредов
Избранное